fő tartalom

Figyelem! Fontos határidők közelednek

Hírkép: Figyelem! Fontos határidők közelednek

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja az adózók és könyvelőik figyelmét néhány fontosabb bejelentési, bevallási határidőre, amelynek pontos részleteit a kattintás után olvashatják.

 

 

ÉPÍTMÉNYADÓ

Építményadóban az adókötelezettség keletkezését, változását, illetve megszűnését január 15-ig kell bejelenteni.

Az építményadó ún. kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben adatbejelentést tenniük, hanem csak abban az esetben, ha a saját személyes vagy az ingatlan adataiban olyan változás következett be a múlt évben, ami kihat a következő, 2022. évi építményadó megállapítására.

Fontos azt is tudni, hogy ingatlan adás-vétel esetén az eladót és vevőt (szerző felet) egyaránt terheli adatbejelentési kötelezettség. Az adókötelezettség az eladó esetében az adatbejelentés benyújtásával kerül megszüntetésre, míg a vevő esetében az alapján kerül előírásra.

A bejelentési kötelezettség teljesítésére a https://dunaujvaros.hu/adougyek link alatt, a nyomtatványok menüpontban, illetve az E-önkormányzat portálon közzétett építményadó adatbejelentés elnevezésű nyomtatvány szolgál. A portál a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linken érhető el.

 

 

IPARŰZÉSI ADÓ

Az 1990. évi helyi adókról szóló törvény (továbbiakban: Htv.) szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) hatálya alá tartozó adóalanyok adóévre választhatják a helyi iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert. A KATA alanya a KATA-alanyisága kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig dönthet arról, hogy a helyi iparűzési adóalapját az egyszerűsített, tételes módszerrel kívánja megállapítani. 

Az a KATA hatálya alá tartozó vállalkozás, aki/amely az iparűzési adóban tett nyilatkozatát – mely szerint ezen adónem vonatkozásában az adóalap egyszerűsített meghatározását választotta – 2022-től meg kívánja változtatni és áttérni az általános módszer szerinti adóalap megállapításra, 2022. február 15. napjáig teheti meg.

A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez az E-önkormányzat portálon közzétett „Bejelentkezés, változás-bejelentési" nyomtatvány szolgál.

Amennyiben az iparűzési adóban a KATA hatálya alá tartozó vállalkozás 2021. évre a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert választotta és az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre jogosult, vagy adófizetési kötelezettsége szünetelt és több iparűzési adót fizetett, mint amennyit fizetnie kellett volna, továbbá a költségként, ráfordításként elszámolt e-útdíj összegével csökkenteni kívánja a 2021. évi helyi iparűzési adókötelezettségét, úgy a mentességét, kedvezményét a 2021. adóévre 2022. január 17-éig benyújtott adóbevallásban érvényesítheti.

A bejelentésre, bevallásra nyitva álló határidők elmulasztása esetén az adóévben az egyszerűsített adóalap-megállapítási módszer nem alkalmazható, illetve az adómentesség, adókedvezmény nem érvényesíthető.

  • Létrehozva: 2022. január 7.