fő tartalom

Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozások által igénybe vehető helyi iparűzési adókedvezményekről

Hírkép: Tájékoztató a mikro-, kis- és középvállalkozások által igénybe vehető helyi iparűzési adókedvezményekről

Az Országgyűlés döntése értelmében 2022-ben is fennmarad a helyi iparűzési adó mértékének egy százalékban történő maximalizálása, valamint a fizetendő adóelőleg felezése. Az adókönnyítések részletszabályait a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénybe (Htv.) beépülő átmeneti rendelkezések tartalmazzák [Htv. 51/L. §, 51/M. §].

 

A törvényi rendelkezések értelmében a kedvezmény a 2022. évben végződő adóévben a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak (KKV) minősülő, 4 milliárd forintot meg nem haladó árbevételű vagy mérlegfőösszegű vállalkozót illeti meg. A kedvezmény igénybevételének továbbra is egyik fontos eleme a KKV fogalmának való pontos megfelelés, melyet

  • a beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozónak a 2022. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok;
  • a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozónak a 2021. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2022. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok

alapján kell megállapítania.

Adóhatóságunk a 2022. évi adóelőlegeket fő szabály szerint automatikusan, a 2021. április 1-jéig hatályos, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése szerint tett nyilatkozat alapján csökkenti.

Azon mikro-, kis- és középvállalkozásnak számító vállalkozó esetében, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet) az előleg-csökkentés csak akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2022. február 25-ig nyilatkozatot tesz.

A nyilatkozatot – csakúgy, mint 2021-ben – az állami adó- és vámhatóságon keresztül lehet benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó állami adó- és vámhatóság által ismert telephelye szerinti önkormányzat számára.

A nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy a vállalkozó a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül. A jogosultság feltétele továbbá, hogy a vállalkozó - ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti a telephelyének címét.

A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Az egyszerűsített helyi iparűzési adóalap-megállapítást választó KATA adózóknak nem kell nyilatkozatot tenni, a 2021. évi adókötelezettségüket adóhatóságunk hivatalból csökkenti. 

  • Létrehozva: 2022. január 7.