fő tartalom

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) megszűnésével és az új KATA létrejöttével kapcsolatos újabb tájékoztató

Hírkép: A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) megszűnésével és az új KATA létrejöttével kapcsolatos újabb tájékoztató

Önkormányzati adóhatóságunk 2022. augusztus 12-én a honlapján keresztül tájékoztatta az adózókat a KATA megszűnésével összefüggő változásokról, valamint az új KATA létrejöttével kapcsolatos teendőkről, tudnivalókról. A tájékoztató közzétételét követően a Pénzügyminisztérium az önkormányzatok részére kiadott egy útmutatót, melynek alapján az alábbiakról kívánjuk informálni az érintetteket.

Ahogy korábban közöltük, 2022. szeptember 1-jén hatályát vesztette a kisadózó vállalkozások tételes adójának régi szabályozása, ezért a régi KATA szerint adózóknak 2022. augusztus 31-én – a törvény erejénél fogva – a KATA adóalanyiságuk, ezzel együtt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. §-a szerinti egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapításra való jogosultságuk megszűnt. A megszűnéssel kapcsolatban – figyelemmel arra, hogy az adózási mód megszűnése a KATA törvény rendelkezése miatt, a törvény erejénél fogva áll be – az adózóknak nincs külön bejelentési kötelezettségük önkormányzati adóhatóságunkhoz.

Adóhatóságunk a KATA adózási módot hivatalból lezárta, és a régi KATA alanyok 2022. szeptember 15-én esedékes adókötelezettségét a 2022. szeptember 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó időszakra jutó adó összegével csökkentette.

Az új KATA-t kizárólag az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a nyilvántartásban rögzített tevékenységeire.

Azok a KATA-s egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az új KATA feltételeinek, nem válnak automatikusan az új KATA alanyává. Ha az új KATA szerint szeretnének adózni, azt be kell jelenteniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

Azoknak az „új KATA"-ba jelentkezőknek, akik a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kívánnak adózni, a NAV-hoz történő bejelentés mellett egy egyszeri bejelentést kell tenniük az önkormányzati adóhatóság felé is. A bejelentés megtételére a Htv. 39/B. § (9) bekezdése alapján 2022. október 15-éig van lehetősége az adózóknak. A határidő elmulasztása esetén a 2022. adóévben a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítási módszer nem alkalmazható, annak választására csak 2023. évtől nyílik meg ismét a lehetőség.

Amennyiben az adózó korábbi döntése alapján 2022. január 1-jétől alkalmazta a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítási módszert és 2022. évre továbbra is a KATA adózási formát választja, akkor 2022. szeptember 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó időszakra jutó adókötelezettségének esedékessége a Htv. 39/B. § (4) bekezdés a) pontja alapján 2022. szeptember 15-e lesz és egy összegben kerül előírásra számára az arányos adó (8.356 Ft), függetlenül attól, hogy az adózóknak legkésőbb 2022. október 15-ig kell bejelenteniük az önkormányzatoknál a KATA adózás újbóli választását.

Amennyiben az új KATA szerinti adózást választó adózó e döntéséről csak 2022. szeptember 15-ét követően tesz adóhatósági bejelentést és a 2022. szeptember 15-én esedékes adóját az esedékességet követően fizeti meg, akkor a késedelmes teljesítés miatt 2022. szeptember 16-ától kezdődően késedelmi pótlék terheli.

Abban az esetben, ha az adózó a régi KATA szerinti adózást az önkormányzatnál év közben (pl. 2022. február 1-jétől) választotta, vagy 2022. szeptember 1. napját megelőzően nem aszerint adózott, de az új KATA alapján élni kíván az egyszerűsített, KATA szerinti adóalap-megállapítás lehetőségével, úgy a 2022. szeptember 1-jétől 2022. december 31-éig terjedő időszakra jutó időarányos adó előírása továbbra is két egyenlő részletben történik és az összegeket 2022. október 15-éig, valamint 2023. január 15-éig kell megfizetni.

Azon adóalanynak, aki 2022. szeptember 1-jétől nem lesz jogosult, vagy nem kíván a KATA szerint adózni, nem keletkezik bejelentési kötelezettsége, és – a Htv. adóelőleg-összegre és esedékességre vonatkozó rendelkezései alapján – nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra.

A KATA szerinti adózási mód 2022. augusztus 31-ével való megszűnése önmagában nem jelenti egyben az iparűzési adóalanyiság megszűnését is, ennélfogva nincs szükség évközi (záró) bevallás benyújtására sem. Az egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítást választó „régi KATA” alanya a 2022. január 1. és 2022. augusztus 31. közötti időszakról a Htv. 39/B. § (5) bekezdése alapján nem köteles bevallást benyújtani. Amennyiben azonban az adózó a 2022. január 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő KATA időszakra adócsökkentésre, vagy önkormányzatunk rendelete szerinti adóalap-mentességre jogosult és azt igénybe kívánja venni, 2023. január 15-éig nyújthat be iparűzési adóbevallást.

Ha az adózó nem lesz jogosult a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap-megállapításra, vagy nem kívánja azt választani, akkor 2022. szeptember 1. és 2022. december 31-e közötti időszakról 2023. május 31-ig kell bevallást benyújtania, melyben adóelőleget köteles bevallani a 2023. július 1-je és 2024. június 30-a közötti időszakra. E bevallás-benyújtás során az adóalany dönthet arról, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e átalányadózó esetén vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként vagy KIVA alanyként. Amennyiben ezekre nincs lehetőség, akkor a főszabály, azaz a Htv. 39. § (1) bekezdése szerinti adóalap-számítást kell alkalmaznia.

 

  • Létrehozva: 2022. szeptember 2.