fő tartalom

Ülésezett az Utcanév Munkacsoport

Hírkép: Ülésezett az Utcanév Munkacsoport

Még mielőtt bárki a homlokára csapna, hogy: Istenem! Ilyen is van? Igen, van, sőt, önkormányzatunk külön rendelete szabályozza a közterületek elnevezését és a házszám megállapítás szabályait. 

És ha jobban belegondolunk, nem is annyira egyszerű dolog, mint az elsőre tűnik.

Több szempontra figyelnek

Egy utcanév ugyanis nem baj, ha közérthető, ha figyelemmel van a helytörténeti sajátosságokra, a magyar nyelv szabályaira, névtani, stilisztikai, művelődéstörténeti szempontokra és sorolhatnánk hosszasan. Egy új utcanévre, vagy névváltoztatásra irányuló javaslatot az Utcanév Munkacsoport véleményez, majd javaslatot tesz a döntéshozó közgyűlésnek. 
A munkacsoport öt főből áll: elnöke a múzeum igazgatója, tagjai a város főépítésze, humán alpolgármestere, a kulturális bizottság elnöke és a városüzemeltetés vezetője. 

Lépcsőkről is döntöttek

A legutóbbi ülésre május 23-án került sor, és mivel több javaslat is érkezett új közterületek elnevezésére, az ott történtekről Barta Endre alpolgármestert kérdeztük:
– Jó egy évvel ezelőtt fordult önkormányzatunk a városlakók felé azzal, hogy a gyaloglépcsők elnevezésére javaslatokat várunk. Mostani ülésünkön három ilyen javaslatról döntöttünk. Munkacsoportunk támogatta, hogy a IV. számú, azaz az Erkel kert közelében lévő lépcső Schall József, egykori építész nevét viselje. Az V. lépcsősor Varga Istvánét, míg a X. lépcsősor, ami a Kádár-völgyben található, Török Kálmán személyének állítana emléket. Volt még egy napirendünk, ez egy külterületi önkormányzati út elnevezéséről szólt. A beérkező javaslatot meghallgatva, szakértői véleménnyel összevetve döntöttünk úgy, hogy Szávics utca lesz majd, emlékezve az egykori pentelei Szávics családra.

  • Létrehozva: 2023. május 31.