fő tartalom

Tájékoztató 2023. évi őszi-téli szünidei étkeztetésről

Hírkép: Tájékoztató 2023. évi őszi-téli szünidei étkeztetésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 13/A. § (3) bekezdése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2023. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szóló 575/2022. (XII. 15.) határozata alapján a 2023. évben, a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezést biztosít a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás és középfokú iskolás kiskorú gyermekek részére az alábbiak szerint:

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a 2023/2024. tanévben az általános iskolás és középiskolás rászoruló kiskorú gyermekek részére

  • az őszi tanítási szünet időtartamára eső 4 munkanapon,

(Őszi szünet: 2023. október. 30. napjától 2023. november 3. napjáig)

  • valamint a téli tanítási szünet időtartamára eső 8 munkanapon

(Téli szünet: 2023. december 22. napjától 2024. január 7. napjáig).

                                                                                               

A 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet alapján a 2023/2024. tanévben a szakképző intézményekben tanuló rászoruló kiskorú gyermekek részére

  • az őszi tanítási szünet időtartamára eső 4 munkanapon,

(Őszi szünet: 2023. október. 30. napjától 2023. november 3. napjáig)

  • valamint a téli tanítási szünet időtartamára eső 5 munkanapon

(Téli szünet: 2023. december 21. napjától 2024. január 1. napjáig).

 

A szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét a szülő vagy más törvényes képviselő kérelme benyújtásakor. (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult-e, illetve hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek-e.)

 

Az ingyenes őszi-téli szünidei étkezés igénybevételének lehetőségéről Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője - a nyilvántartás alapján - írásban tájékoztatta az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek törvényes képviselőjét.

Az őszi-téli szünet idejére az ingyenes étkeztetést kiskorú gyermekek törvényes képviselői kérhetik.

 

Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a szünidei gyermekétkeztetést az őszi-téli szünet ideje alatt igénybe kívánja venni gyermeke részére, úgy a 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. mellékletét kitöltve kell behoznia a Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztályra a 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. fsz. 5. irodába, 2023. október 16. napjáig.

 

A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést.

A nyilatkozat megtalálható a www.dunaujvaros.hu honlapon.

 

Az ebédjegyeket az étkeztetés megkezdése előtt a kérelmezők a megadott időpontban a Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztályon vehetik át.

Akadályoztatás esetén a szülő vagy más törvényes képviselő által megbízott személy számára az étel elvitele írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

 

Az étkeztetés helyszíne:

Hétszínvirág Bölcsőde

2400 Dunaújváros, Barátság útja 1.

 

A Nyilatkozatot azoknak is be kell ismételten nyújtaniuk, akik 2023. május hónapban már behozták azt a hivatalba!

 

A nyilatkozatok leadásának határideje 2023. október 16.

 

 

  További információ, ügyintézés:

Ügyintéző: Rodek Andrea        

Telefon: (25) 544-164;

Ügyfélfogadási idő:

Hétfőn: 8-12; 13-16 óráig,

Szerdán: 8-12, 13-16 óráig,

Pénteken: 8-12 óráig.

 

A nyilatkozat kitöltéséhez a szülő vagy törvényes képviselő kérheti az Útkeresés Segítő Szolgálat (Dunaújváros, Bartók B. u. 6/b.) munkatársainak segítségét.

  • Létrehozva: 2023. szeptember 19.