fő tartalom

Közterület elnevezésre vonatkozó javaslat véleményezése

Hírkép: Közterület elnevezésre vonatkozó javaslat véleményezése

Lakossági javaslat érkezett a Dunaújváros, külterület 053 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú közterületi út elnevezése érdekében.
A kérelmező a Sándorháza utca elnevezésre tett javaslatot.

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által felkért Utcanév Munkacsoport ülésén 3 igen, egyhangú szavazattal támogatta az Sándorháza utca elnevezést.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendelete értelmében az érintett lakosság számára biztosítani kell a munkacsoport javaslat-tervezetének véleményezését. Ennek érdekében a munkacsoport legalább 15 napon keresztül Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos hirdetőjén és honlapján közérdekű hirdetményként egy alkalommal közzé teszi javaslatait.

Kérjük, javaslataikat, véleményeiket 2023.12.01-ig Horváthné Bankó Diána általános ügyintéző részére küldjék el az alábbi e-mail címre: horvathne.banko.diana@dunaújvaros.hu, vagy postai úton az alábbi címre: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Pályázati Osztály

  • Létrehozva: 2023. november 16.