fő tartalom

Tájékoztatás kutak üzemeltetéséről

Hírkép: Tájékoztatás kutak üzemeltetéséről

A 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített, ötven méternél nem mélyebb és vízzáró réteget nem érintő háztartási kutakat a jogalkotó teljes körűen mentesíti a fennmaradási engedélyezési kötelezettség alól. Az engedéllyel nem rendelkező, 50 méternél nem mélyebb, vízzáró réteget el nem érő háztartási kutakat jogszerűen létesítettnek minősíti.

A háztartási kutak bejelentési, illetve engedélymentes körbe sorolásának alapja a vízkészlet-védelmi szempontból kockázatos, illetve kockázatmentes területek országtérképe. (https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/)

 

Az országtérkép meghatározza a vízkészlet-védelmi szempontból érzékeny területeket, amelyeket vizuálisan jól elkülöníthetően jelenít meg. A vízkészlet-védelmi szempontból érzékeny területeken a háztartási kút létesítése bejelentéshez kötött. A törvénymódosítás értelmében háztartási kutakat az első vízzáró rétegig (de legfeljebb 50 méterig) és meghatározott vízmennyiség kitermelésére (500 m3/év) lehet létesíteni. E kutak – szabályos kialakítás és elhelyezés esetén – a vízkészlet védelmi szempontból kockázatot nem jelentő területeken nem okoznak jelentős környezeti hatást és nem veszélyeztetik az ivóvízellátást biztosító jelenlegi és távlati vízbázisokat, ezért a Víz Keretirányelv alapján mentesíthetők a szabályozás alól.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1d) bekezdése alapján:

 

Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a vízkészlet-védelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken a háztartási kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez.

 

A fent nevezett országtérkép alapján Dunaújváros beépíthető helyszínei vízkészletvédelmi szempontból, kockázatmentes területen találhatók.

 

Hatályos: 2024. 01. 01-től

Csatolmány
tajekoztatas_2024.pdf
  • Létrehozva: 2023. december 5.