fő tartalom

Közeledik az iparűzési adó bevallás benyújtásának határideje

Fontos bevallási határidő következik, ezért szeretnénk emlékeztetni a Dunaújvárosban vállalkozási tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásokat, valamint a könyvelőket, hogy a 2023. évről szóló helyi iparűzési adó bevallás teljesítésének és az adó megfizetésének határideje 2024. május 31. napja.

A 2023. adóévre a helyi adókról szóló törvény (Htv.) 39/A. § szerinti egyszerűsített (sávos) adóalap-megállapítást választó adóalanyoknak nem kell bevallást benyújtaniuk, ha az adóévi adó összege nem haladja meg az adóévi adóelőleg összegét, vagy – ha a megfizetett adóelőleg összege magasabb – az adózó az adóelőleg és az adóévi adó összege különbözetének a visszatérítését nem kéri.
A sávos adóalap-megállapítást alkalmazó adózóknak helyi iparűzési adójukat bevallás benyújtása nélkül 2024. május 31. napjáig meg kell fizetniük.

Felhívjuk adózóink és képviselőik figyelmét továbbá arra, hogy a 2024-es adóév vonatkozásában a Htv. 39/A. § szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítás választásának határideje 2024. május 31. napja!

  • Létrehozva: 2024. május 21.