fő tartalom

Búcsú Lévay Évától

Hírkép

Lévay Éva az utolsó pillanatig méltósággal viselte súlyos betegségének terheit, míg 2011. december 27-én elbúcsúzott a földi léttől. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata osztozik Lévay Éva családja és hozzátartozói fájdalmában.

Lévay Éva 1960. november 10-én született Budapesten. Általános és középiskolai tanulmányait Dunaújvárosban végezte. 1984-ben szerezte meg pszichológus diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

Első munkahelyén, a Szent Pantaleon Kórház idegosztályán pszichodiagnosztikai és pszichoterápiás tevékenységet végzett. 1985-től áthelyezéssel került a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Karára, ahol a Pedagógiai Tanszéken adjunktusként dolgozott. A főiskolán folyó tanárképzésben illetve továbbképzésben a pszichológia tárgyat oktatta. 1988-ban az ELTE Szakpszichológusi Szakvizsgáján Pedagógiai Szakpszichológusi vizsgát tett. Mindeközben a kórház megbízásából 1985-től gyermekpszichológiai szakrendelést is végzett.

Folyamatosan képezte magát, tagja volt a Magyar Pszichológiai Társaságnak, melynek neveléslélektani szekciójában végezte lelkiismeretes munkáját. Továbbképzéseket is szervezett a város pedagógusai számára „Fejlesztő Pedagógia” címmel. 1990-ben az Orvostovábbképző Egyetem pszichoterápiás képzési ciklusába is bekapcsolódott. Részt vett a Dunaújvárosi Főiskola Pedagógiai Tanszékének kutatásaiban, mint például az intenzív pedagógus továbbképzés „szocializáció” témakörének kidolgozásában. Tanári munkája során nagy hangsúlyt fektetett a pedagógusok mentálhigiénés szerepére, és az ehhez a szerepkörhöz tartozó önismereti és empátiás képességek kialakítására. A Társadalomtudományi Tanszékkel közösen a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal szociális titkárságának felkérésére elkészítette a város szociális térképét, melyben az ő részterülete a deviáns jelenségek serdülőkori előrejelzése és megelőzése volt.

1991 novemberétől megbízott vezetőként, majd 1992 májusától közgyűlési határozat értelmében kinevezett igazgatóként irányította az akkor még Egészségkultúra Házat, későbbi nevén Egészségmegőrzési Központot. Mindig is hitt a preventív egészségmegőrző, egészségnevelő, mentálhigiénés szolgáltatások és tevékenységek hangsúlyos szerepében. Az egyik legfontosabb vezetői feladatának tekintette, hogy a központ tevékenységébe bekapcsolja az egyazon területen dolgozó szakemberek munkáját. Ennek révén példaértékű együttműködést alakított ki a kórház, a körzeti orvosok, a tiszti orvosi hivatal szakembereivel. Célul tűzte ki a lakosság kompetenciájának növelését az egészség megőrzésének és fejlesztésének szempontjából, a folyamatos továbbképzéseket, a fiatal gyermekeknek fejlesztő programok szervezését, a krízishelyzetben lévő emberek segítését. Többek között ennek köszönhető a krízisintervenciós szolgálat kiépítése is. A közel két évtizedes tevékenysége során az általa vezetett intézmény országos viszonylatban is példaértékű helyet vívott ki magának, maradandó értéket, nívót hagyott örökül a helyi közösségben élőknek. Ennek elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a 2010-es évben Dunaújváros Ifjúságáért díjat adományozott az Egészségmegőrzési Központ lelkiismeretes kollektívájának.

2002-től külső szakértőként folyamatosan részt vett a dunaújvárosi önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának, későbbi nevén szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottságának munkájában. A bizottság nem képviselő tagjaként éleslátására, szakértelmére mindvégig számíthattak kollégái.

Lévay Éva meghitt harmóniában élt férjével és lánygyermekükkel. Hosszú, türelemmel viselt betegséget követően 2011. december 27-én, kedden, 51 éves korában búcsúzott a földi léttől.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata osztozik Lévay Éva családja és hozzátartozói fájdalmában.

2012. január 03-án a Dunaújvárosi Temetőben szerető családja, hozzátartozói, barátai és munkatársai körében kísérték utolsó útjára.

Nyugodjék békében.

  • Létrehozva: 2012. január 5.