fő tartalom

Waterways Forward projekt 2012. - Sajtóközlemény

Waterways Forward

A Waterways Forward projektben 2012 szeptemberében került sor a projekt keretében folytatott szakmai munka lezárásának is tekinthető nemzetközi találkozóra, ahol a partnerek által a korábban közösen megfogalmazott ún. “Közös Szakpolitikai Ajánlások”, illetve az elkészült Regionális Akciótervek projekt szintű összegzése is elfogadásra került. A partnerség következő feladata a Regionális Akciótervekben foglalt kezdeményezések helyi szintű megvalósítása lesz.

A 2,8 millió euró költségvetésű „Waterways Forward” projekt 17 partnerszervezet együttműködésével valósul meg. A kezdeményezésben 11 Európai Uniós ország, valamint Norvégia és Szerbia vesznek részt. A 2010. januárjában induló, három éven át tartó projekt vezető partnere a holland Stichting Recreatietoervaart Nederland (Dutch Recreational Waterways Foundation, SRN). A Waterways Forward fő célja a regionális vízi utak és kapcsolódó térségek irányításának integrált, fenntartható és konszenzuson alapuló fejlesztése, a jó gyakorlatok megosztásával és a folyami vizek multifunkcionális szerepének figyelembevételével. A projekt az INTERREG IVC Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.

Dunaújváros a Waterways Forward INTERREG IVC projekt keretében dolgozta ki Regionális Akcióterveit, melyek 2012. júniusában a XI. Környezetvédelmi Konferencia és 3. Regionális Érdekeltségi Platform (RSP) találkozón bemutatásra is kerültek. Az első akcióterv fő célja a környezettudatosság erősítése, továbbá a helyi közösségek, civil szervezetek és érdekeltek bevonása új, illetve a már évek óta sikeresen működő környezetvédelmi programok lebonyolításába. A második akcióterv egy komplex dunaújvárosi környezetvédelmi információs rendszer kialakítására irányul, melynek részét képezi a levegő- és vízminőség önkéntesek bevonásával történő rendszeres ellenőrzése, a mérési eredmények folyamatos publikálása a város hivatalos honlapján, valamint egy környezetvédelmi kiskönyvtár kialakítása a Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Környezetvédelmi Osztályán.

A projekt keretében megfogalmazásra kerültek ún. “Közös Szakpolitikai Ajánlások” is, melyek a partnerség által feltárt, még nem vagy nem megfelelően szabályozott szakpolitikai kérdésekben kívánnak segítséget nyújtani az európai döntéshozók számára. Dunaújváros, mint projekt partner szintén megfogalmazta saját szakpolitikai javaslatait, illetve kiegészítette, pontosította a más partnerek által tett javaslatokat, különös tekintettel a Regionális Akciótervekben foglalt dunaújvárosi célkitűzésekre.

A partnerség a fentiekben részletezett, elkészült dokumentumokat Norvégiában egy nemzetközi szakmai partnertalálkozó keretében vitatta meg, ezt követően pedig a projekt Döntéshozó Testülete (Steering Committee) által a projekt szintű Közös Szakpolitikai Ajánlások, illetve a Regionális Akciótervek projekt szintű összefoglalása hivatalosan is elfogadásra került.

A projekt szintű dokumentumok jóváhagyását követően Dunaújváros feladata a Regionális Akciótervekben megfogalmazott célok helyi megvalósítása lesz. Ezt elősegítendő a város az akciótervekben foglalt célokat beépíti jelenleg készülő átfogó, felülvizsgált települési környezetvédelmi programjába is, ezzel biztosítva a megfogalmazott célok átgondolt stratégia mentén történő megvalósítását.

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja (ERDF) által finanszírozott Területi Együttműködési Program INTERREG IVC célja az európai regionális együttműködés és tapasztalatcsere segítése az olyan területeken, mint az innováció, tudás alapú gazdaság, környezetvédelem, kockázat-megelőzés. A Programról bővebb információt a következő linken olvashat: http://www.interreg4c.eu/

INTERREG IVC european union waterways forward
  • Frissítve: 2012. november 21.
  • Létrehozva: 2012. október 16.