fő tartalom

Waterways Forward INTERREG IVC projekt - Sajtóközlemény

Waterways Forward

A Regionális Akciótervekben foglalt célok helyi szintű megvalósítása – végéhez közeledik a Waterways Forward elnevezésű INTERREG IVC projekt.

2013. január 31-én véget ér a Waterways Forward INTERREG IVC projekt megvalósítása. 2012. novemberében lezajlott a projekt Záró konferenciája, illetve decemberben megrendezésre került egy workshop is, mely jó alkalmat szolgáltatott, hogy a WF partnerség által közösen megfogalmazott ún. “Közös Szakpolitikai Ajánlások” magasabb politikai, szakpolitikai szinten is bemutatásra kerüljenek. Dunaújváros következő feladata a Regionális Akciótervekben foglalt kezdeményezések helyi szintű megvalósítása lesz.

 A 2,8 millió euró költségvetésű „Waterways Forward” projekt 17 partnerszervezet együttműködésével valósul meg. A kezdeményezésben 11 Európai Uniós ország, valamint Norvégia és Szerbia vesznek részt. A 2010. januárjában induló, három éven át tartó projekt vezető partnere a holland Stichting Recreatietoervaart Nederland (Dutch Recreational Waterways Foundation, SRN). A Waterways Forward fő célja a regionális vízi utak és kapcsolódó térségek irányításának integrált, fenntartható és konszenzuson alapuló fejlesztése, a jó gyakorlatok megosztásával és a folyami vizek multifunkcionális szerepének figyelembevételével. A projekt az INTERREG IVC Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósul meg.

2012 novemberében Párizsban került megrendezésre a Waterways Forward projekt záró konferenciája. A konferencián résztvevők megismerhették a partnerek által végzett szakmai munka egyik végső kimeneteként létrejött ún. “Közös Szakpolitikai Ajánlásokat”, melyek a még nem vagy nem megfelelően szabályozott szakpolitikai kérdésekben kívánnak segítséget nyújtani az európai döntéshozók számára.

A szakpolitikai ajánlások a kérdések egy széles skáláját fogják át, érintve olyan témákat is, mint az EU szakpolitikák és szabályozások, kutatás – fejlesztés, energiahatékonyság, elérhetőség javítása, munkahelyek teremtése, a belvízi útvonalak előtérbe helyezése és irányítási modell kidolgozása.

A záró konferencián a projekt keretében lezajlott szakmai munka, illetve az elért eredmények is bemutatásra kerültek, úgy mint a minden partner által elkészített Regionális Tanulmány, a beazonosított jó gyakorlatok, a kidolgozott Regionális Akciótervek, melyek jó alapot teremtenek a megfogalmazott célok tényleges végrehajtásához a projekt lezárását követően.

"Ami a jövőt illeti, a Waterways Forward partnerek remélik, hogy nagyobb figyelmet érhetnek el az európai, nemzeti és regionális intézmények körében a hajózható belvízi utak multi-funkcionális hasznosítása, a regionális gazdasági fejlődés és az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósítása érdekében", mondta Nico van Lamsweerde, a holland Stichting Recreatietoervaart Nederland (Dutch Recreational Waterways Foundation, SRN) igazgatója, a Waterways Forward vezető partnere.

2012. decemberében megrendezésre került egy workshop Brüsszelben, mely kifejezetten az Uniós döntéshozók, Európa Parlamenti képviselőket célozta meg, bemutatva a „Közös Szakpolitikai Ajánlásokat”, ezzel is elősegítve, hogy minél szélesebb döntéshozói kör ismerhesse meg a partnerség által kidolgozott és jóváhagyott szabályozási javaslatokat.

Dunaújváros a projekt keretében, ahogy arról korábban már beszámoltunk, egy jó gyakorlatot azonosított, melynek célja a Duna-menti magas partfal állékonyságának biztosítása, a károsodott vízelvezető-, közlekedő és műemléki létesítmények helyreállítása, megóvása, jövőbeli működésük biztosítása. A projekt keretében azonosított jó gyakorlatok a szélesebb körű megismertetést elősegítendő egységes arculattal kerültek megjelenítésre. Az azonosított dunaújvárosi jó gyakorlat megtekinthető a WF projekt honlapján is (http://www.waterways-forward.eu).

A projekt lezárását követően kezdődik meg a Regionális Akciótervekben megfogalmazott célok helyi megvalósítása. Ezt elősegítendő a város a Regionális Akciótervekben foglalt célokat beépítette a jelenleg készülő átfogó, felülvizsgált települési környezetvédelmi programjába is, ezzel biztosítva a megfogalmazott célok átgondolt stratégia mentén történő megvalósítását.

Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja (ERDF) által finanszírozott Területi Együttműködési Program INTERREG IVC célja az európai regionális együttműködés és tapasztalatcsere segítése az olyan területeken, mint az innováció, tudás alapú gazdaság, környezetvédelem, kockázat-megelőzés. A Programról bővebb információt a következő linken olvashat: http://www.interreg4c.eu/

INTERREG IVC european union waterways forward
  • Létrehozva: 2013. január 17.