fő tartalom

Lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló építményadó kötelezettsége

Tisztelt Adóalanyok!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 2009. évi változását követően a gépjárműtároló kikerült a lakások kiegészítő helyiségeinek a fogalomköréből, és mint önálló adótárgy adóztatandó.

A Htv.-ben meghatározottak szerint gépjárműtároló a lakóépületben lévő épületrész, vagy a lakóépület elhelyezésére szolgáló telken álló épület, amely kialakításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas, függetlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként szerepel.

A fenti jogszabályi változás alapján adókötelessé vált gépjárműtárolókról 2009. évtől adóbevallást kell/ kellett volna benyújtani adóhatóságunk felé, az     adókötelezettség keletkezését követő év január 15-éig. ( A bevallási nyomtatvány a letölthető bevallások menüpontban érhető el).

Kérjük adóbevallási kötelezettségeiknek mielőbb szíveskedjenek eleget tenni. Amennyiben az adóhatósági felszólítást, adóellenőrzést megelőzően benyújtják építményadó bevallásukat, úgy a lakóépületeknél, üdülőknél lévő garázsok vonatkozásában a mulasztási bírság megállapításától önkormányzati adóhatóságunk eltekint. Ellenkező esetben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §-a alapján magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Adóhatósága

  • Frissítve: 2013. december 10.
  • Létrehozva: 2013. január 23.