fő tartalom

A helyi adóztatás szabályainak változása 2012-től

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy 2012. évtől változtak a helyi adóztatás szabályai. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) módosítása következtében 2012. január 1. napjától szűkült az építményadó mentességek köre.

Az építményadóban 2012. január 1-jétől csak olyan ingatlanokra érvényesíthető úgynevezett feltételes mentesség, amelyeket a preferált ( jellemzően nonprofit) szervezet az alapító okirata, alapszabálya szerinti alaptevékenységéhez használ. Nem jár tehát mentesség például az alapítvány, a közszolgáltató szervezet (így a MÁV, Volán-társaság) bérbe adott épülete után.

Az úgynevezett közműszolgáltatók kikerültek a Htv. szerinti közszolgáltató szervezetek köréből, ezáltal elveszítették feltételes helyiadó-mentes státusukat, valamennyi helyi adóban, így az építményadóban is fennáll adókötelezettségük, függetlenül attól, hogy az adóévet megelőző évben keletkezett-e társaságiadó-fizetési kötelezettségük, vagy sem.

A szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, illetve nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiségek mentessége megszűnt. (Az állami-önkormányzati fenntartású intézményeket magukba foglaló épületek után a jövőben sem kell adót fizetni.) Adókötelezettség terheli ez évtől többek között az orvosi rendelőt, a magániskolát, a gyógyzertárat, amennyiben gazdasági társaság, vagy magánszemély tulajdonát képezi.

Felhívjuk adóalanyaink szíves figyelmét, hogy a fenti jogszabályi változások alapján adókötelessé vált épületekről 2012. január 15. napjáig adóbevallást kellett benyújtani adóhatóságunk felé. Amennyiben bevallási kötelezettségüknek nem tettek eleget, kérjük mielőbb pótolni szíveskedjenek azt. Az adózóknak nem kell bevallást teljesíteni azokról az ingatlanokról, amelyekben a már bevallott adatokban változás nem történt.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Adóhatósága

  • Frissítve: 2013. december 10.
  • Létrehozva: 2013. január 23.