fő tartalom

Közeleg az iparűzési adóelőleg feltöltés határideje

Tisztelt Vállalkozás!

Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú melléklet II/A/2/c) pontja értelmében a társaságiadó-előlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett, naptári évvel azonos üzleti évet választó vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 26. §-a rendelkezik a társasági adóban az adóelőleg fizetésének szabályairól. A Tao-tv. 26. §-ának (10) bekezdése szerint a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóév várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. E rendelkezés nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot.

Az Art. 32. § (1) bekezdésének második mondata szerint az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie, azaz a 2013. évi adóelőleg kiegészítés összegét 2013. december 20. napjáig kell bevallania és megfizetnie. A bevallást akkor is be kell nyújtania az érintett adózónak, ha az előleg kiegészítés összege 0 forint.

A bevallási kötelezettséget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni, mely a nyomtatványok menüpontban, Bevallás az iparűzési adóelőleg kiegészítéséről néven érhető el.

A befizetést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10400463-50526570-56851106 Iparűzési adó beszedési számlára kell teljesíteni.

Ha az adóelőleg – kiegészítés összegének megfizetése nem pótolja az adóbevallást. Amennyiben az adózó bevallás-benyújtási kötelezettségét elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti, akkor azt az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírság kiszabásával szankcionálhatja (Art. 172. §(1) bekezdés b)-c) pont).

Az adózót előleg-kiegészítési kötelezettség akkor is terheli, ha

  • a várható évi adójára vonatkozó bejelentés megtételét elmulasztotta,
  • az előlegfizetési időszakra 0 forint előleget állapított meg és vallott (jelentett) be,
  • az előlegfizetési időszakra megállapított és bevallott adóelőleg-részletet nem vagy nem a
  • bevallott összegben fizette meg.

Az Art. 172. § (12) bekezdése szerint, ha az adózó esedékességig az adóév várható iparűzési adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg(ek) összegére is – nem fizette meg 90 százalékos mértékben, akkor a befizetett előleg(ek) és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet.

Ezen rendelkezésből következően az adózó a várható éves adóját a mulasztási bírság elkerülése érdekében ki kell, hogy egészítse akkor is, ha például az előlegfizetési időszakra 0 forint előleget vallott, jelentett be.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

  • Létrehozva: 2013. december 10.