fő tartalom

Kata-alanyokra vonatkozó rendelkezések változásai

Tisztelt Érintettek!

A kisadózó vállalkozások iparűzési adókötelezettségét érintően 2014. január 1. napjától több pontban is változott a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.).

A Htv. 2013. december 31-éig hatályos rendelkezése értelmében a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó (kata alanya) a helyi iparűzési adóban a tételes adóalap szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást csak a kata-alanyiság megkezdésétől számított 15 napos határidőn belül választhatja, mégpedig a kata-alanyiság időszakának egészére. Ha az említett egyszerűsített adóalap-megállapítás bejelentésére vonatkozó bejelentési határidőt a kata alanya elmulasztja, akkor elesik ettől a lehetőségtől. A vállalkozás körülményeiben bekövetkezett változások indokolttá tehetik a kata-alany számára más adóalap-megállapítási mód alkalmazását, azonban a tételes iparűzési adóalap-megállapításból csak akkor „léphet ki”, ha kata-alanyiságát megszünteti.

A 2013. december 31-éig hatályos szigorú szabályok feloldása és a kata-alanyok helyi adójogi helyzetének javítása érdekében a módosítás eredményeként lehetővé válik, hogy a kata-alany adóévre válassza a helyi iparűzési adóban a tételes adóalap-megállapítási módszert a székhelye, telephelye szerinti településre.

 A 2014. évtől tehát a kata alanya a kata-alanyisága kezdő napjától számított 15 napon belül vagy az adóév január 15-éig – jogvesztő határidőkig – dönthet arról, hogy az általános szabályoktól eltérően a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó, egyszerűsített adóalap-megállapítást választ [Htv.39/B. § (3), illetve (6) bekezdés]. E döntését az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített változásbejelentési nyomtatványon jelentheti be a fenti időpontig.

A 2013. december 31-ig hatályos Htv. nem tartalmaz adóbevallási kötelezettséget az iparűzési adót tételes adóalap szerint fizető kata-alanyok számára azon esetekre, amikor az adózók az önkormányzat rendelete alapján adóalap-mentességet, adókedvezményt kívánnak figyelembe venni, vagy az ideiglenes tevékenység végzése után megfizetett átalányadót vagy a megfizetett e-útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy a foglalkoztatás-növelés címén adóalap-mentességet  – 1 fő után 1 millió forint/év  –  kívánnak érvényesíteni. Ezek csak lehetőségek a kata-alanyok számára.

A 2014-től módosuló szabályozás valamennyi hivatkozott tényállásra – amennyiben az adóelőnnyel a kata-alany élni kíván – bevallási kötelezettséget állapít meg az adózó számára [Htv. 39/b. § (3), (6), illetve (9) bekezdés].

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

  • Létrehozva: 2013. december 10.