fő tartalom

Tisztelt Érintettek!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzatok képviselő-testületeit arra, hogy illetékességi területükön az e törvényben nevesített helyi adókat vezessenek be.

Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése e felhatalmazás alapján 2004. július 01. napjával bevezette az építményadót, melynek tárgyi hatálya kiterjed a nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre, valamint a nem magánszemély tulajdonában lévő lakásra.

A Htv. módosítása következtében 2009. január 1-jétől változott a kiegészítő helyiség fogalma, mely szerint a lakáshoz, üdülőhöz tartozó, jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra alkalmas padlás, pince minősül kiegészítő helyiségnek. A Htv. 52. § 10. pontja értelmében tehát 2009. január 1. napjától a lakóépületben lévő, vagy a lakóépület elhelyezésére szolgáló telken álló garázs – amely kialakításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas – is adóköteles, függetlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként szerepel.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 14. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt bevallásra.

Adóhatóságunk nyilvántartásának felülvizsgálata és az ingatlan-nyilvántartás adataival történő összevetése alapján megállapítást nyert, hogy az ingatlan tulajdonosok egyrésze nem teljesítette építményadó bevallási kötelezettségét.

Az elmúlt évek kiemelt adóigazgatási feladata, hogy azon adózók számára, akik önkéntesen, pontosan tesznek eleget adókötelezettségüknek, az adózást minél könnyebbé, egyszerűbbé tegye, azokat, akik ismerethiány, vagy tévedés miatt adóznak pontatlanul, segítse a jogkövetésben, azon adózókat pedig, akik nem teljesítik kötelezettségeiket a törvényes irányba terelje.

Az adónyilvántartásban nem szereplő adóköteles építmények felderítése, a bevallást be nem nyújtott adóalanyok feltárása folyamatosan történik. Az adó bevezetése óta adóhatóságunk több alkalommal intézett felhívást az adóköteles ingatlan-tulajdonnal rendelkezők részére az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a médián keresztül. A bevallás benyújtására vonatkozó személyre szóló felhívást hatóságunk azok számára kézbesít (kézbesített), akiknek a tulajdonjoga, valamint az adóköteles ingatlan jellege, fajtája a földhivatalai ingatlan-nyilvántartási adatok alapján megállapítható.

A felhívás elmaradása azonban nem mentesíti az építményadó hatálya alá tartozó ingatlannal rendelkező tulajdonosokat a bevallási kötelezettség teljesítése alól.

Azok az adóalanyok tehát, akik rendelkeznek adóköteles ingatlannal, de még építményadó bevallási kötelezettségüknek nem tettek eleget, szíveskedjenek adóbevallásukat haladéktalanul pótolni. Amennyiben az adóhatóságnak kell az ellenőrzést lefolytatni, úgy mulasztási bírság illetve adóbírság kiszabására kerül sor.

Az adóhatóságunk által rendszeresített formanyomtatványok, valamint a bevalláshoz tartozó kitöltési útmutatók letölthetőek az Önkormányzat hivatalos honlapjáról. Elérési út: http://dunaujvaros.hu/adougyek_nyomtatvanyok. A nyomtatványok elektronikus fogadása adóhatóságunknál még nem biztosított, ezért azokat nyomtatott formában személyesen ügyfélfogadási időben, vagy postai úton kell teljesíteni.

Az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos szabályokról a honlapunkon bővebben tájékozódhatnak.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
Adóhatósága

  • Létrehozva: 2014. december 8.