fő tartalom

Fontos határidők következnek!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága szeretné felhívni az adózók és könyvelőik figyelmét néhány fontosabb helyi iparűzési adót érintő bejelentési, bevallási határidőre.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú melléklet II/A/2/c) pontja értelmében a társaságiadó-előlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett, naptári évvel azonos üzleti évet választó vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 26. §-a rendelkezik a társasági adóban az adóelőleg fizetésének szabályairól. A Tao-tv. 26. §-ának (10) bekezdése szerint a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóév várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. E rendelkezés nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot.
Az Art. 32. § (1) bekezdésének második mondata szerint az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie, azaz a 2014. évi adóelőleg kiegészítés összegét 2014. december 20. napjáig kell bevallania és megfizetnie. A bevallást akkor is be kell nyújtania az érintett adózónak, ha az előleg kiegészítés összege 0 forint.
A bevallási kötelezettséget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni, mely a nyomtatványok menüpontban, Bevallás az iparűzési adóelőleg kiegészítéséről néven érhető el.
A befizetést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10400463-50526570-56851106 Iparűzési adó beszedési számlára kell teljesíteni.
Az adóelőleg – kiegészítés összegének megfizetése nem pótolja az adóbevallást. Amennyiben az adózó bevallás-benyújtási kötelezettségét elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti, akkor azt az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírság kiszabásával szankcionálhatja (Art. 172. §(1) bekezdés b)-c) pont).
Az adózót előleg-kiegészítési kötelezettség akkor is terheli, ha

  • a várható évi adójára vonatkozó bejelentés megtételét elmulasztotta,
  • az előlegfizetési időszakra 0 forint előleget állapított meg és vallott (jelentett) be,
  • az előlegfizetési időszakra megállapított és bevallott adóelőleg-részletet nem vagy nem a
  • bevallott összegben fizette meg.

Az Art. 172. § (12) bekezdése szerint, ha az adózó esedékességig az adóév várható iparűzési adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg(ek) összegére is – nem fizette meg 90 százalékos mértékben, akkor a befizetett előleg(ek) és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet.
Ezen rendelkezésből következően az adózó a várható éves adóját a mulasztási bírság elkerülése érdekében ki kell, hogy egészítse akkor is, ha például az előlegfizetési időszakra 0 forint előleget vallott, jelentett be.

 

Az 1990. évi helyi adókról szóló törvény (továbbiakban: Htv.) szerint a KATA adóalanyok adóévre választhatják a helyi iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert. A kata alanya a kata-alanyisága kezdő napjától számított 15 napon belül vagy az adóév január 15-éig változásbejelentési nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, hogy az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerint teljesíti.

 

Azok a KATA hatálya alá tartozó vállalkozások, akik az iparűzési adóban tett nyilatkozatukat – mely szerint ezen adónem vonatkozásában választani kívánják az adóalap egyszerűsített meghatározását – a következő évtől, azaz 2015-től meg kívánják változtatni és áttérni az általános módszer szerinti adóalap megállapításra, 2014. december 31. napjáig tehetik meg.

 

Ha az iparűzési adóban a KATA hatálya alá tartozó vállalkozó a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert választotta és az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 39/D. § alapján (statisztikai állományi létszám bővítése) az adóalap vagy a 40/A. § alapján (útdíj 7,5%-a, vagy az ideiglenes jellegű tevékenység után megfizetett adó) az adó csökkentésére jogosult és az adót csökkenteni kívánja, a mentességét, kedvezményét az adóév január 15-éig benyújtott adóbevallásban érvényesítheti.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
Adóhatósága

  • Létrehozva: 2014. december 8.