Hírek

Több mint 14 milliárd forintból fejleszti dunaújvárosi papírgyárát a Hamburger Hungária Kft.

Hírkép: Több mint 14 milliárd forintból fejleszti dunaújvárosi papírgyárát a Hamburger Hungária Kft.

Több, mint 14 milliárd forint értékű technológiai fejlesztést valósít meg a Hamburger Hungária a dunaújvárosi papíripari vállalatánál. Erről tartott sajtótájékoztatót Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Cserna Gábor, városunk polgármestere és Bencs Attila, a Hamburger Hungária Kft. ügyvezetője. Forrás

2019. március 6.

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal - TÁJÉKOZTATÓ

Hírkép: Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal - TÁJÉKOZTATÓ

A Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala 2019. március 11. napjától új székhelyén, a Dunaújváros, Szórád Márton út 39. szám alatt várja Tisztelt Ügyfeleit.

Az új címen az alábbi ügyfélfogadási rend szerint fogadjuk ügyfeleinket:

Dunaújváros, Szórád M. út 39.

Hétfő, Szerda

Péntek

Hatósági Osztály
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Építésügyi Osztály
Népegészségügyi Osztály
Társadalombiztosítási Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Földhivatali Osztály

8 – 12

13 - 16

8 – 12

Földhivatali Osztály

8 – 12

13 - 15

8 – 11

Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyeik személyes ügyintézésére is lehetőség nyílik 2019. március 11. napjától a fenti ügyfélfogadási időben az új hivatali épület ügyfélszolgálatán.

Technikai okok miatt az ügyfélfogadás szünetel a költözéssel érintett, a táblázatban szereplő osztályokon 2019. március 8-án (pénteken).

Az új hivatali épületben várja ügyfeleit a Magyar Államkincstár dunaújvárosi kirendeltsége és az FMKH Székesfehérvári Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály ügyfélszolgálata is.

Az ügyfélfogadásuk az alábbiak szerint alakul:

Dunaújváros, Szórád M. út 39.

Hétfő, Szerda

Csütörtök

Magyar Államkincstár

8 – 12

13 - 16

SzJH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály

8.30 – 12

12.30 - 15

Technikai okok miatt az FMKH Székesfehérvári Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály ügyfélfogadása szünetel a következő napokon:

2019. március 7. (csütörtök)

2019. március 28. (csütörtök)

A DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAK OSZTÁLYA ÉS FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLYA VÁLTOZATLAN TELEPHELYEN ÉS ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐBEN VÁRJA TISZTELT ÜGYFELEIT!

2019. március 6.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Kócza Júlia egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását: 06-30-9004624, fejer@egyenlobanasmod.hu
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. (tel: +36 20/562-9619)
(bejárat a Sziget utcai iskolaudvar felől)
2019.03.06. szerda 11:30–15:30 és 2019.03.21. csütörtök 11:30–15:30
 
Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. (tel: +36 30/380-7943)
2019.03.13. szerda 11:30-15:30
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. fszt.
2019.03.26. kedd 11:00–15:00
Egyenlő bánásmód–mindenkit megillet!
2019. március 5.

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanácsadás

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület, Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete ingyenes jogi tanácsadást indít család- és gyermekvédelmi témakörben Sziklainé dr. Kiss Erzsébet ügyvéd segítségével. Helyszín: Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete Székesfehérvár, Tolnai u.10. Időpont: 2019. március  22-én (péntek 12.00-14.00 óráig) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS IDŐPONT EGYEZTETÉS MUNKANAPOKON 12:00 és 14:00 KÖZÖTT A 06-22/333-460-asTELEFONSZÁMON. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2019. március 5.

Tájékoztatás

Fejér megye területére 2019. február 28-tól határozatlan ideig elrendelték a tűzgyújtási tilalmat. A belterületre, valamint a külterülete vonatkozó szabadtéri égetési szabályok megszegése miatt kiszabható bírság összege elérheti a 3.000.000. forintot. A Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a szabadtéri tűzgyújtással, valamint a tűzmegelőzés szabályaival kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

2019. március 4.

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról

Hírkép: Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról
Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (továbbiakban együtt: szülők), hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2019. április 11-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,
2019. április 12-én (pénteken) 8 órától 19 óráig.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló, azaz 2013. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzeteit a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 2019. február 28-ig a kormányhivatal honlapján nyilvánosságra hozza.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt a rendeletben foglalt eljárásrend szerint.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az elutasító döntést hozó iskolához kell benyújtani a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatójának címezve, illetve, ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell címezni.
A fenti rendelkezések szerinti körzet meghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz (a fellebbezést követően is), a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Kérem a kedves szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.
                                                               Dr. Kovács Péter
                                                                hivatalvezető
2019. március 1.

A legjobb helyre került az új kisbusz

Hírkép: A legjobb helyre került az új kisbusz

A „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése” című projekt részeként, egy személyszállító kisbusz beszerzésére is sor kerülhetett a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére.

Erről tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Cserna Gábor polgármester és Kecskés Rózsa, a Jószolgálati Otthon intézményvezetője a Liget közi intézménynél. Cserna Gábor elmondta, hogy a szociális intézmények felújításáról szóló TOP-os pályázat lehetőséget adott egy kisbusz beszerzésére is, melyet a Jószoli szolgálatába állítanak. A kisbusz, 9,6 millió forintba került, üzembe helyezése további közel 400 ezer forintba, melyet az önkormányzat finanszírozott. Mint a polgármester elmondta a fogyatékos személyek önálló életvitelének megkönnyítése, lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése a cél ezzel a kisbusszal. A jármű tulajdonosa az önkormányzat, mint a pályázat nyertese, a használója a közalapítvány. Forrás

2019. március 1.

Az időben felfedezett mellrák gyógyítható! – Mammográfiai szűrés Fejér megyében

Hírkép: Az időben felfedezett mellrák gyógyítható! –  Mammográfiai szűrés Fejér megyében
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház mammográfiai szakrendelésre, emlőszűrésre várja a Székesfehérváron élő hölgyeket. A mammográfiás szűrőállomás a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház radiológiai szakrendelésén, Székesfehérváron, a Hunyadi utcában működik. Ide várják márciusban azokat a székesfehérvári hölgyeket, akik a vizsgálatra a közelmúltban meghívót kaptak.  A rendelési idő: hétfőn és pénteken 7:30-13:00-ig, kedden, szerdán és csütörtökön: 7:30-17:00-ig. A meghívólevélen szereplő időpont az alábbi telefonszámon módosítható: 06-20/387-7996 Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Ne feledjék: az időben felfedezett mellrák gyógyítható!
(Fejér Megyei Kormányhivatal)
2019. február 28.

Továbbra is érvényben a kórházi látogatási tilalom

Hírkép: Továbbra is érvényben a kórházi látogatási tilalom
Fejér megyében, február 18. és 24. között 1900 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Ez 41,8 százalékos csökkenés az előző heti adathoz képest, a betegek aránya ugyanakkor még így is jelentősen meghaladja a járványküszöb-értéket. A 8. héten a megye valamennyi járási népegészségügyi illetékességi területén csökkent az influenzaszerű panaszokkal orvoshoz fordulók aránya, az előző héthez viszonyítva.
Az influenza aktivitása a „mérsékelt” tartományba esett vissza. Az influenzaszerű megbetegedésekben az előző hetekhez hasonlóan ezen a héten is az óvodások és az általános iskoláskorú gyermekek voltak a legérintettebbek.
Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a nyolcadik héten nem érkezett bejelentés.
A kórházban ápolt betegek védelme érdekében, Fejér megye valamennyi fekvőbeteg intézményében a kórházi látogatási tilalom valamennyi osztályra kiterjedően továbbra is érvényben marad. Az influenza-figyelőszolgálat adatai három hetes összehasonlításban, a 2018/2019. évi influenza-szezonban, Fejér megyében.
Megbetegedési arány 100 ezer lakosra:
Járás
6. hét
7. hét
8. hét
Dunaújváros, Sárbogárd, Martonvásár
858,8
803,3
463,7
Mór, Bicske
579,0
579,0
286,3
Székesfehérvár, Gárdony, Enying
741,1
851,3
516,3
Fejér megye
752,9
784,7
458,2
- Fejér Megyei Kormányhivatal -
2019. február 28.

Oldalak