fő tartalom

Közgyűlési Osztály

Osztályvezető: Dr. Petánszki Lajos
Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület IV. emelet, 414. iroda
Telefon: 06-25/544-155
E-mail: petanszki.lajos@dunaujvaros.hu

A Közgyűlési Osztály feladatai:

A közgyűléshez kapcsolódó feladatok körében:

 • Közreműködik a közgyűlési és bizottsági előterjesztések, valamint a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak előzetes törvényességi ellenőrzésében.
 • Közreműködik a közgyűlés és bizottságai munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában, a bizottsági ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, illetve postázásáról, digitalizálásáról és internetes hozzáféréséről.
 • Gondoskodik a közgyűlés bizottságai ülése jegyzőkönyvének elkészítéséről.
 • Gondoskodik a közgyűlési ülések napirendjének, meghívóinak összeállításáról, kiküldéséről, illetve postázásáról, digitalizálásáról és internetes hozzáféréséről.
 • Gondoskodik a közgyűlés által alkotott rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról, egységes szerkezetbe foglalásukról, közzétételéről, végrehajtásuk figyelemmel kíséréséről, valamint a határozatok nyilvántartásáról.
 • Gondoskodik a közgyűlési forgatókönyv elkészítéséről.
 • Gondoskodik a közgyűlés jegyzőkönyvének elkészítéséről.
 • Gondoskodik az önkormányzati rendeletek megküldéséről az IJR-LocLex, továbbá a Nemzeti Jogszabálytár rendszerébe, továbbá a közgyűlés és bizottságai ülései jegyzőkönyvének és mellékleteinek megküldéséről a Fejér Megyei Kormányhivatal részére.
 • Szervezi a közmeghallgatásokat.
 • Közreműködik a Fejér Megyei Kormányhivatallal való írásbeli kapcsolattartásban.
 • Gondoskodik a polgármester saját és átruházott hatáskörben hozott határozatainak nyilvántartásáról.
 •  Jogi véleményt nyilvánít a tisztségviselők, illetve a belső szervezeti egységek vezetői, a bizottságok elnökei részére.

A helyi és országos választásokhoz, valamint népszavazásokhoz kapcsolódó feladatkörében:

 • Közreműködik az országgyűlési képviselők, polgármester, helyi önkormányzati képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők és a bírósági ülnökök, az európai parlament tagjai választásának, valamint az országos és helyi népszavazások lebonyolításának előkészítésében.

Közbeszerzési feladatkörében:

 • Ellátja az Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzési szabályzatának előkészítésével, módosításával kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az Önkormányzat, valamint a Hivatal éves közbeszerzési tervének elkészítésével, szükség esetén azok módosításával kapcsolatos feladatokat és gondoskodik a tervek közzétételéről.
 • Ellátja a közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott szolgáltató tevékenységére irányuló szerződés előkészítését és nyilvántartását.
 • Ellátja az Önkormányzat, valamint a Hivatal közbeszerzési eljárásainak dokumentálását.
 • Ellátja az Önkormányzat és a Hivatal beszerzési szabályzat előkészítésével, módosításával kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az Önkormányzat, valamint a Hivatal beszerzéseinek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, a Hivatal szervezeti egységei által az Ónkormányzat és a Hivatal beszerzési szabályzatai, valamint a közbeszerzési szabályzatai aktuális melléklete szerinti nyomtatványokon rendelkezésre bocsátott adatok alapján.
 • Ellátja az Önkormányzat teljes beszerzési és közbeszerezési dokumentációja nyilvántartásával, módosításával, a közbeszerzések nyomon követésével kapcsolatos feladatokat.

Informatikai tevékenység feladatkörében:

 • Közreműködik a hivatali hálózat kialakításában, gondoskodik azok karbantartásáról és üzemeltetéséről.
 • Gondoskodik a Hivatalban üzemelő szerverek telepítéséről, karbantartásáról, üzemeltetéséről és biztonsági mentéseiről.
 • Gondoskodik a Hivatalban a számítógépek üzemeltetéséről, továbbá segítséget nyújt a felhasználóknak informatikai problémák megoldásában.
 • Gondoskodik a közgyűlési teremben található hangosító- és a szavazatszámláló rendszer üzemeltetéséről.
 • Gondoskodik a felhasználói jogosultságok nyilvántartásáról és adminisztrálásáról.
 • Közreműködik az ASP szakrendszereivel kapcsolatos feladatok, adminisztrációk végrehajtásában.
 • Gondoskodik a hivatali beléptetőrendszer adminisztrációjáról.
 • Gondoskodik a Hivatali Kapuval kapcsolatos feladatok ellátásáról.
 • Gondoskodik a Hivatal telefon alközpontjának üzemeltetéséről.
 • Gondoskodik az informatikával kapcsolatos eszközök leltározásának és selejtezésének előkészítéséről.
 • Közreműködik az informatikát érintő költségvetés előkészítésében.
 • Közreműködik az informatikát érintő szabályzatok, bizottsági és közgyűlési anyagok előkészítésében.
 • Közreműködik az informatikát érintő beszerzések és közbeszerzések elkészítéséről.
 • Gondoskodik a Hivatalban készülő bizottsági és közgyűlési anyagok sokszorosításáról.
 • Gondoskodik a Hivatalban üzemelő multifunkcionális készülékek üzemeltetéséről, kellékeinek cseréjéről, a hibák elhárításáról.
 • Gondoskodik a Hivatalhoz és az Önkormányzathoz kapcsolódó rendezvények hangosításáról, eszközök biztosításáról.
 • Közreműködik az országgyűlési képviselők, polgármester, helyi önkormányzati képviselők, nemzetiségi önkormányzati képviselők, az európai parlament tagjai választásának, valamint az országos és helyi népszavazások lebonyolításában, informatikai támogatásában.
 • Gondoskodik az információbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásában.”

Egyéb feladatkörben:

 • Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.
 • Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára meghatározott feladatokat.
 • Frissítve: 2022. február 21.
 • Létrehozva: 2013. január 31.