fő tartalom

Józsáné Barabás Magdolna

Józsáné Barabás Magdolna az Arany János Általános iskola matematika – fizika szakos tanára pedagógus családból származik. Pedagógusi pályája 1982-ben indult a Móricz Zsigmond Általános Iskolában, ahol napközis nevelőként tevékenykedett első gyermeke születéséig. 1987-ben az Aranyvölgyi Általános Iskolában állt ismét munkába, ahol matematikát és fizikát tanított, az iskola bezárásáig. 1995-ben a Barátság Általános Iskolába került. A tagozatot és tanítványait az iskola bezárását követően átkísérte a Gárdonyi Géza Általános Iskolába, és segítette a beilleszkedésüket. 2002-től az Arany János Általános Iskolában folytatta pedagógiai tevékenységét, egészen a mai napig.

Az elmúlt évtizedeket kitartása, lelkiismeretes és odaadó munkája jellemezte. Személyisége, szakmaisága és embersége példaértékű. Tanfolyamok és továbbképzések sorát végezte el azzal a céllal, hogy minél magasabb színvonalon végezhesse feladatát.

Több évig irányította a város matematika – fizika munkaközösségét, amikor is az ő vezetésével szerveztek matematika versenyt az 5.-6. évfolyam tanulói számára, ezen felül az iskola természettudományi munkaközösség tevékenységét is hosszú éveken keresztül koordinálta.

A gyermekek nevelésében, fejlesztésében kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet. Rendszeresen készíti fel tanulóit városi, megyei versenyekre, ahol tanítványai megállják helyüket. A nevelőtestület azon tagja, aki a tehetséggondozás területén az esélyegyenlőség megteremtésének elkötelezett híve, aki minden igyekezetével azon van, hogy ne csak a legjobbakkal foglalkozzon, ne csak a tehetséges diákokat ösztökélje versenyeken, hanem a kevésbé szerencsés körülmények között nevelkedő, esetleg a tanulásban lemaradókat is az iskolai elvárásoknak megfeleltesse. Kiemelkedő osztályfőnöki tevékenységet végez, közösségformálása kivételes. Nem csak tanítványait segíti mindenben, fiatalabb kollégáinak is állandó mentora.

Munkáját a rendezettség, pontosság és precizitás jellemzi. Munkabírása és temperamentuma példa az egész tantestület számára. Megbízható, áldozatos munkájának köszönhetően többször kiérdemelte a tantestület és a szülők, valamint az iskolavezetés megbecsülését. 2016-ban Dunaújváros MJV Közgyűlése a kimagasló színvonalon és hivatástudattal végzett tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Oktatásügyért Díjat adományozta részére.

  • Frissítve: 2022. június 10.
  • Létrehozva: 2022. június 10.