Juhászné Nagy Marianna

Juhászné Nagy Marianna óvodapedagógus a tanulmányait 1979-ben fejezte be a kecskeméti Óvónőképző Főiskolán, így a 11. számú Napköziotthonos Óvodában helyezkedett el. Majd 1980 novemberében átkerült az akkor újonnan épült 26. számú Napköziotthonos Óvodába, a mai Százszorszép Tagóvodába, ahol jelenleg is dolgozik.

1987-ben úgy gondolta, hogy a családoknak úgy nyújthat még több segítséget a gyermekek nevelésében, ha a Családsegítő Központba megy át dolgozni. A gyerekek iránti szeretete azonban erősebb volt, így 1993-ban ismét a Százszorszép Óvoda pedagógusa lett. Az 1997-ben elvégzett Érintőműhely pedagógiai és pszichológiai ismereteit bővítette. Munkáját az állandó megújulás jellemzi. 2000-ben Fejlesztő pedagógusi diplomát szerzett. Így amíg a kolléganők vegyes életkorú csoportokban dolgoztak, addig ő 2001-2004-ig szegregált csoportban dolgozott, amelyben sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelt.

2007-től a Kompetencia alapú Ayres terápia segítségével fejleszti, neveli gyermekeit. Fejlesztő pedagógusi tudásának birtokában szívesen ad segítséget kolléganőinek is. Jelenleg vegyes életkorú integrált csoportjában foglalkozik a reá bízott gyerekekkel.

Elhivatott és áldozatos tevékenységének, színvonalas pedagógusi munkájának elismeréseként az idei évben a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjat Juhászné Nagy Marianna óvodapedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2014. július 7.
  • Létrehozva: 2014. július 7.