fő tartalom

KIR - Környezetvédelmi Információs Rendszer

A KIR a környezet terhelésével és állapotával kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat foglalja össze, melyek egy része a területi környezetvédelmi szervek saját méréseiből, másik része a környezethasználók jogszabályi előírások alapján tett adatszolgáltatásaiból származik.

Dunaújváros Környezetvédelmi Információs Rendszerének célja, hogy a lakosság könnyen megismerhesse a város környezeti állapotát, melyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§-a (1) bekezdése e) pontja, valamint az 51.§ (3) bekezdése alapján készítettünk. Az itt található adatok csupán tájékoztató jellegűek.

  • Levegőtisztaság
  • Hulladékgazdálkodás
  • Víztisztaság
  • Természetvédelem
  • Zaj- és rezgés

A KIR-rel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a kornyezetvedelem@dunaujvaros.hu e-mail címre várjuk.

Az itt megjelent adatok részletesen is megtalálhatóak Dunaújváros környezeti állapotáról szóló tájékoztató kiadványban, mely elektronikus formában letölthető, illetve nyomdai kiadásban is igényelhető Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán a 9. emeleten található 910-912-es irodában a készlet erejéig.

További hasznos adatokat találhat a Földművelésügyi Minisztérium által üzemeltetett

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

  • Frissítve: 2021. január 4.
  • Létrehozva: 2016. január 31.