fő tartalom

KIR - Levegőtisztaság

KIR - Környezetvédelmi Információs Rendszer
KIR - Levegőtisztaság

Légszennyezésről általában

A légkör (atmoszféra) Földünket vékony gázrétegként veszi körül, melyben a gáz halmazállapotú anyagok mellett folyékony és szilárd halmazállapotban lévő anyagok is találhatók. A levegőtérfogat 99,996%-át a nitrogén (N2, 78,084%), az oxigén (O2, 20,946%), az argon (Ar, 0,934%) és a szén-dioxid (CO2, 0,032%) alkotja. A légkör összetételének fennmaradó százaléktöredékét az aeroszol részecskék (lebegő apró szilárd részecskék vagy folyadékcseppecskék) és a nyomgázok alkotják, mint például az arányukban lassabban változó CH4 (metán), a H2 (hidrogén), az O3 (ózon), illetve az erősen változó gázok, például a H2O (vízgőz), a CO (szén-monoxid), az NO (nitrogén-monoxid), az NH4 (ammónia), az SO2 (kén-dioxid) és a H2S (kén-hidrogén), valamint egyéb vendéganyagok (por, korom, CFC /freonok/).

Az anyag- és/vagy energiaátalakítást megvalósító technológiai, illetve tüzelő berendezések, járművek különböző halmazállapotú anyagokat bocsátanak ki a környezetükbe. Ezek általában szennyezik a levegőt, egyben anyag- és energiaveszteséget okoznak.

Légszennyezők mindhárom halmazállapotban: szilárd, cseppfolyós és gáz alakban keletkeznek a társadalmi tevékenység csaknem minden területén.

A levegőbe jutó szennyezőanyagok kibocsátását emissziónak, a felhígulását követő állapotát, vagyis a levegőminőséget immissziónak nevezzük -1. számú ábra.

A légszennyezés kialakulásának folyamata:

légszennyezettség kialakulása

1: szél, 2: kibocsátás (emisszió), 3: az emisszió szétterjedése és hígulása (transzmisszió), 4: növények fotoszintézise, szennyezőanyag megkötése, 5: levegőminőség (imisszió)

A légszennyezés leggyakoribb mértékegységei az alábbiak:

  • μg/m3 = 10-6 gramm légszennyező anyag / 1 m3 levegő
  • ppm = (part per million) 1 mól (6×1023db) molekula / 1 millió mól gáz
  • ppb = (part per billion) 1 mól (6×1023db) molekula / 1 milliárd mól gáz

További hasznos tudnivalók:

A KIR-rel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a kornyezetvedelem@dunaujvaros.hu e-mail címre várjuk.

Az itt megjelent adatok részletesen is megtalálhatóak Dunaújváros környezeti állapotáról szóló tájékoztató kiadványban, mely elektronikus formában letölthető, illetve nyomdai kiadásban is igényelhető Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztályán a 9. emeleten található 910-912-es irodában a készlet erejéig.

További hasznos adatokat találhat a Földművelésügyi Minisztérium által üzemeltetett

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

  • Frissítve: 2021. január 4.
  • Létrehozva: 2016. február 1.