fő tartalom

Klamerusz Ilona Mária

Klamerusz Ilona Mária tanító 46 évet töltött a hivatása gyakorlásával. Mindig a tantestület alappillére volt, akinek a tudására, elhivatottságára bármikor lehetett számítani.

Pedagógusi pályáját 1975-ben kezdte a ráckeresztúri általános iskolában. Ezt óvónőként töltött évek követték, majd járási, városi úttörőelnök volt. 1990-ben lett a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanítója. Munkáját mindenütt áthatotta a gyerekszeretet, a hivatása iránti elkötelezettség. Derűs személyisége, szakmai tudása példaértékű. A munkában töltött évtizedek alatt gyermekek százait kísérte az írás-olvasás megtanításától az alsó tagozat végéig. Tanítványai kezét a felső tagozatban sem engedte el, figyelemmel kísérte őket továbbra is. Lelkesen, elkötelezetten, magas színvonalon tanította diákjait. Arra törekedett, hogy tanítványai mindenben a jót keressék, nyitottak és együttműködőek legyenek. A nehezebben kezelhető, problémás diákokhoz is mindig megtalálta az utat. Tevékenységét a hivatástudat, kreativitás és közösségépítés jellemezte.

Több éven át a diákönkormányzat vezetőjeként szervezett tartalmas, érdekes programokat. Diákjait rendszeresen vitte kirándulásokra, túrákra, táborokba. Színházlátogatásokkal, játszóházak szervezésével igyekezett nyitottá tenni a gyerekeket a kultúra szeretetére, tiszteletére.

Sokoldalú közéleti tevékenységéért, a diákok számára egész évben szervezett szabadidős programok, az élvezetes túrák, az élményekben gazdag táborok megszervezéséért és lebonyolításáért 2016-ban méltán nyerte el a „Dunaújváros Ifjúságáért” díjat.

Klamerusz Ilona Mária tanítónő a pedagóguspályán igen hosszú és termékeny időszakot töltött el, mely alatt kitartóan, hivatástudattal, odaadóan, lelkiismeretesen végezte munkáját. Az évtizedek alatt többször kiérdemelte a tantestület, a szülők, a gyermekek megbecsülését.

  • Frissítve: 2022. június 10.
  • Létrehozva: 2022. június 10.