fő tartalom

Komárominé Dudás Mariann

Komárominé Dudás Mariann 1973-ban Jászberényben végzett a Lehel Vezér Gimnáziumban, majd a Soproni Óvónőképző Intézetben szerezte első diplomáját. Kilenc évig óvónőként dolgozott. Tanítói diplomáját a Jászberényi Tanítóképző Intézetben, népművelés szakkollégiumi végzettséggel szerezte meg, majd 2000-ben elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás - vezető szakát.

1983. augusztus 16-a óta dolgozik a dunaújvárosi Arany János Általános Iskolában. Volt munkaközösség – vezető, igazgatóhelyettes, ma az alsó tagozatos pedagógusok városi munkaközösség vezetője. Szakmailag rendkívül felkészült, folyamatosan képzi magát. Tagja a Tanítók Egyesületének, konferenciájuk aktív résztvevője, az Arany János Általános Iskolában továbbképzési központot hozott létre pedagógus társainak.

Szemlélete szerint: Nem tananyagot kell tanítani, hanem gyereket. Elsődleges feladatának tekinti, hogy megtalálja a gyerekek szívéhez az utat, majd minél játékosabb formában felfedeztetni velük, s minél színesebben begyakoroltatni a tanulandó anyagrészt a kooperatív tanulás és a drámapedagógia módszereivel.

Munkáját mindig a „legek” jellemezték. Tanórai és tanórán kívüli feladataira komolyan felkészül. Nagyon jó szervező, segítőkész és példamutató, több éve a kollégái példaképe. Nagy gondot fordít a lemaradó gyerekek felzárkóztatására. Fejlesztő pedagógusi feladatkört is ellát. Tehetséges tanulói kiemelkedő eredményeket érnek el tanulmányi és kulturális versenyeken. Kimagasló szakmai tudását nemcsak a szülők, hanem a kollégák is elismerik. Tanítványai szeretik, tisztelik és ragaszkodnak hozzá, megérzik, hogy szereti őket. Sokoldalú egyéniség, kreatív, rengeteg ötlettel, amelyeket céltudatosan megvalósít. Rendkívül igényes munkája során.

Rátermettsége, problémaérzékenysége, nyitottsága, és pedagógusi kvalitásainak elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díját Komárominé Dudás Mariann pedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2013. június 11.
  • Létrehozva: 2013. június 11.