fő tartalom

Ladóczkiné Ötvös Erzsébet

„A kitüntetési javaslat indoklása:

 

Ladóczkiné Ötvös Erzsébet tizenhét évesen kezdte meg pedagógiai pályáját képesítés nélküli nevelőként Perkátán. Elmondása alapján, már gyermekkora óta mindig is erre a hivatásra készült. Első diplomáját gyakorló tanítóként szerezte az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán, Győr városában 1979-ben. Második diplomáját a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar nyelv és irodalom szakán teljesítette Szegeden 1987 nyarán.

 

Szakmai tudását diplomáin kívül folyamatosan bővítette. Pedagógiai tanfolyamok, módszertani továbbképzések tucatján szerzett ismereteket és jártasságokat kompetencia alapú oktatásban, NYIK-programban, mozgóképkultúra és médiaismeretben, drámapedagógiában, mérésmetodikában, inkluzív nevelésben, nyelvi-irodalmi kommunikációs nevelésben, irányított önképzésben, matematikában, balesetelhárításban, szövegszerkesztésben.

 

Erzsike, ahogy mi szólítjuk, negyven éves pedagógiai tapasztalatát összesen tizenkét intézményben gyűjtötte össze. Nem volt könnyű pedagógiai munkásság az övé. Családja igényei szerint többször költözni kényszerült, mindig ott dolgozott, ott tanított, ahol szükség volt rá, az éppen aktuális szerepelvárásokhoz alkalmazkodva.

 

Az 1990-es években a tanítás mellett hat éven keresztül a városi humán munkaközösség vezetőjeként dolgozott. A Fejér Megyei Pedagógiai és Szolgáltató Intézet megbízásából Fejér megye déli területén végzett szaktanácsadói tevékenységet. A megye északi régióiban szakértőként foglalkoztatta őt a szakmai szolgáltató. A megye iskoláiban folyó magyartanítással kapcsolatos szakmai tevékenységet koordinálta; versenyeket, továbbképzéseket, diagnosztikus méréseket tervezett, szervezett és bonyolított le.

 

Tanítói műveltségterületét hasznosítva először Kisapostagon, majd több dunaújvárosi iskola könyvtári tevékenységét is ellátta. A Szikla és Szirén elektronikus programban szerzett ismeretivel az iskola-könyvtári ügyintézést áttekinthetővé tette.

 

Osztályfőnökként alkalma nyílt megismerkedni különösen tehetséges gyermekekkel, akik tehetséggondozásával Kazinczy díjas és Országos nyelvész tanítványokat adhatott tovább a középiskoláknak. Korábbi osztályaival bekapcsolódott az erdei iskolai életbe; év végi gálaműsorok, mesejátékok, balladák, táncok betanításával, iskolai ünnepélyek megszervezésével, alkalmanként velük együtt közös színpadralépéssel formálta a közösséget. Másrészről megismerte azt is, hogyan lehet egy osztatlan, összevont iskolában tanítani, ahol a rábízott gyermekekkel az állandó differenciálást, a toleranciát és figyelemmegosztást tanulta, tanította.

 

Ladóczkiné Ötvös Erzsébet a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2009/2010. tanév II. félévétől tanít. Az elmúlt hat évben mi magunk is többféle szerepelvárás elé állítottuk őt. Iskolánkban Erzsike volt már tanulószobai nevelő, tagintézményünkbe áttanító pedagógus, dráma-pedagógiai tanár. Jelenleg osztályfőnök, magyar-irodalom szakos tanár, könyvtáros tanító, humán szakmai munkaközösségünk aktív tagja. Szilárd meggyőződésű ember, aki bízik a magyar oktatás-nevelés hagyományos erkölcsi értékeiben.  Karakteres elveinek, szakmai álláspontjának a nevelési értekezleteken rendszeresen hangot ad.

 

Példamutatónak tartjuk, hogy a tanárnő önként jelentkezett a 2015. évi pedagógusminősítési eljárásra. Pályája utolsó két évében vállalta a modern pedagógia legújabb kihívását; teljes portfóliót írt. Tette mindezt csupán becsvágyból, hiszen a Pedagógus II. fokozatba történő besorolás anyagi előnyeit mindössze fél évig élvezheti, mielőtt nyugdíjba megy. Az Oktatási Hivatal szakértői Erzsike munkáját, szakmai életútját 100 %-os minősítéssel értékelték. Úgy gondoljuk, méltán érdemelte ki azt.

 

A tanárnő a 2015/2016. tanévvel hivatását befejezi. Megbízható pedagógiai munkássága alapján, kiemelkedő szakmai munkájáért, a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola vezetősége, nevelőtestülete - a közalkalmazotti tanács és az érdekvédelmi szervezet egyetértésével - javasolja a fent megnevezett kitüntetés odaítélését.”

 

  • Frissítve: 2016. augusztus 10.
  • Létrehozva: 2016. augusztus 10.