Magyar Katalin

Magyar Katalin első diplomáját 1986-ban szerezte a Nehézipari Műszaki Egyetemen. Számítástechnikai szervezőként továbbtanult, és két év múlva műszaki tanár lett. Ekkor helyezkedett el első munkahelyén, a Perkátai Általános iskolában, ahol matematikát, fizikát és technikát tanított, osztályfőnökként tevékenykedett.

Rövid időn belül Dunaújvárosba került, a Földes Ferenc Gimnázium és Általános Iskola tantestületének tagja lett. Fiatalon szembesült a tanári pálya nehézségeivel, hisz matematikát és fizikát oktatott a hátrányos helyzetű, magatartászavaros gyerekeknek. A felnőttoktatáshoz is csatlakozott, sorkatonák és elítéltek tudását gyarapította.

1990-ben a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába került, ahol magas szintű oktató-nevelő munkája elismeréseként igazgatóhelyettesnek nevezték ki. Több mint 300 felső tagozatos tanuló iskolai életét koordinálta, összefogta és irányította a nevelőtestület mindennapjait.

A Kőrösiben töltött hat év után a József Attila Általános Iskolában folytatta munkáját. A felnőttoktatással sem szakított, hosszú éveken át az ADU Csepel Vállalkozási Szakközépiskola munkáját segítette. A József Attila Általános Iskola megszűnésekor, a jogutódként kijelölt intézmény, ismét a Kőrösi, majd annak integrálása után, az Arany János Általános Iskola lett a munkahelye. Jelenleg is itt tanít, 2012-től igazgatóhelyettesként tevékenykedik.

Munkája mellett, a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalom Tudományi Karán közoktatási vezető végzettséget, majd a Szegedi Tudományegyetemen újabb tanári diplomát szerzett. Mindeközben alapfokú számítógép kezelői- és minőségbiztosítási alapismereteket is tanult.

Magyar Katalin sokoldalú, érdeklődő és rendkívül agilis. Igazi húzóereje a tantestületnek. Tevékenyen részt vesz az intézmény működését biztosító szervezési és megvalósítási feladatokban. Összefogja a felső tagozaton tanító tanárok munkáját, támogatja a nevelő-oktató munka színvonalas megvalósítását. Mindig Mindenben segít, nem utasít vissza egyetlen felkérést sem. Tantárgyait magas szinten oktatja, szívesen foglalkozik felzárkóztatásra szoruló, vagy tehetségfejlesztést igénylő tanulókkal is. Felkészült és tájékozott. Őszinte tenni akarás jellemzi, felkarolja, mentorálja fiatalabb kollégáit. A tantestületből többen példaként tekintenek rá.

A gyerekek is nagyon szeretik, ő mindenki „Kata nénije”. Diákjai bátran fordulhatnak hozzá tanácsért, hisz mindenkit meghallgat, mindenkihez van egy kedves szava. Pedagógiai munkája példaértékű. Nyitott és együttműködő, a legproblémásabb gyerekekben is meglátja a jót. Folyamatos kapcsolatot ápol a szülőkkel, segíti a hátrányos helyzetű családok problémáinak megoldását. Munkájában tudatos és következetes. Számos pozitív értéket közvetít a diákok felé. Sokan tőle szereznek ismereteket az egészséges életmódról, a szabadidő hasznos eltöltésének módjairól. Őszinteségre és becsületre biztatja a fiatalokat. Elkötelezettségéért, emberiességéért, a gyerekek és felnőttek egyaránt tisztelik.

Dunaújváros Közgyűlése a példaértékű hivatástudata és lelkiismeretes pedagógiai tevékenysége elismeréseként a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díjat Magyar Katalin részére adományozta.

  • Frissítve: 2017. június 20.
  • Létrehozva: 2017. június 20.