fő tartalom

Maradáné Králl Edit

Munkáját hivatásnak érezve, már gyermekkora óta erre a pályára készült. Munka mellett végezte el a Kecskeméti Óvónőképző Főiskola levelező tagozatát, közben a Dunaújvárosi 16. számú Napköziotthonos Óvoda képesítés nélküli óvónőjeként dolgozott, mely által alapos gyakorlati tapasztalatra tett szert. Óvónői oklevelét 1976-ban vehette át, Kecskeméten. Egy tanévet a 20. számú Napköziotthonos Óvodában dolgozott, majd a 4. számú Napköziotthonos Óvodába került át, ahol 1992-ig végezte óvónői feladatait.

1992-től a Dunaújvárosi Mesevár Tagóvoda óvodapedagógusa. Szinte az első naptól magáénak érezte és tudta az óvodát egész épületével, udvarával, berendezésével. Jó gazda módjára alakította, fejlesztette, ügyes kézzel kreatívan, mely által családias légkört teremtett. Munkája alapján 2008-ban megbízást kapott tagóvodájának vezetésére is. Pozitív, dinamikus, tapintatos és körültekintő személyisége által jó munkahelyi légkört teremtett, összetartó közösséget hozott létre.

Szakmai felkészültsége kiváló, állandó megújulásra kész, ötletgazdag. Az elmúlt 40 év alatt óvónői munkájában mindig hangsúlyt kapott a gyermekek magas színvonalú fejlesztése.

A Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők Országos Egyesületének aktív tagja. Éves rendszerességgel újítja meg módszertani ismereteit, hogy azután a mindennapi munkájába beépítve sok-sok irodalmi élményhez juttassa a gyermekeket. Neki köszönhető a Mesevár Tagóvoda történeti albumának megvalósulása, mely által tagóvodája krónikása lett.

Intézkedéseiben humánus óvodapedagógus, tagintézmény-vezető, folyamatos, kiegyensúlyozott munkájával szolgálta mindvégig az óvoda ügyét.

Dunaújváros Közgyűlése, a hivatástudattal és példaértékkel bíró, több évtizedes pedagógiai tevékenységének elismeréseként, a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díját Maradáné Králl Edit óvodapedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2014. július 7.
  • Létrehozva: 2014. július 7.