fő tartalom

Mázikné Pomázi Ildikó

Mázikné Pomázi Ildikó a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola alapító tagja, hiszen a megnyitása, 1982 óta intézmény dolgozója. A tantestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség, és a tehetséges, illetve felzárkóztatásra szoruló tanulókkal való foglalkozásban elért eredményesség.

Magas színvonalon végzett munkája igényes szakmai felkészültségével magyarázható. Pályája során mindvégig fontosnak tartotta, hogy a legmodernebb pedagógiai módszereket megismerje, majd azokat alkalmazza a mindennapi tanítói tevékenységében. Éveken át tanított a Zsolnai József nevéhez fűződő nyelvi, irodalmi- és kommunikációs nevelés programjával, majd számítógépkezelői ismeretekkel szélesítette tudását. A Dinasztia Kiadó tankönyveinek kidolgozásában is aktívan részt vállalt, ebben az időszakban továbbképzések keretén belül számtalan bemutató óra megtartásával segítette a város tanítóinak szakmai fejlődését.

Az iskola közösségének meghatározó szereplője volt: óvodai összekötőként tartotta a kapcsolatot a városrész intézményeinek óvodapedagógusaival, napközis, majd alsós munkaközösségvezetőként segítette tanítótársai munkáját, iskolai koordinátorként vett részt a tanulói kompetenciamérésben.

Mindig türelmesen, odaadással segítette, mentorálta fiatal pályakezdő pedagógustársai munkáját. Igényesen felépített óráival példát mutatott nekik és segítségére a későbbiekben is bármikor lehetett számítani.

Az iskoláért végzett munkáját 2000-ben Arany plakettel ismerték el, amit az iskola dolgozói szavaztak meg.

Mindig megújulásra kész, elhivatott, segítőkész kollégának ismertük meg. A sok tanuló, akiket a 40 év során tanított, mind hálával és szeretettel gondol egykori tanító nénijére. Életpályáját a színesség, a sokrétűség, a dinamizmus, a pontosságra és tökéletességre való törekvés jellemezte. 

  • Frissítve: 2022. június 10.
  • Létrehozva: 2022. június 10.