fő tartalom

Miklovichné Kovács Erzsébet

Miklovichné Kovács Erzsébet Dorogon született, itt járt iskolába, középiskolai tanulmányait már Esztergomban, francia nyelvtagozaton folytatta. Tanulmányai befejezése után műszaki rajzolóként dolgozott, de gyermekek iránti szeretete először az óvónői pálya felé vitte. Képesítés nélkül kezdte el munkáját, közben a Kecskeméti Óvónőképző Intézetet végezte. Ekkor már Dunaújvárosban élt, és az óvónői oklevele megszerzése után megbízott vezető óvónő, majd vezető helyettes óvónőként tevékenykedett. Majd váltott, és a tanítói pályát választotta hivatásául, a Szekszárdi Tanítóképző Főiskola elvégzése után 1989-től már okleveles tanítóként dolgozott az Arany János Általános Iskolában.

Pályája kezdetétől vallja, hogy minden gyermek különböző, mindegyikhez külön-külön kell megtalálni a megfelelő módszert. Ezért folyamatosan képezte, fejlesztette tudását, elvégzett egy „Életvezetési ismeretek”, majd „Integráció érzékenyítő tréninget”, de a számítógép térhódításával ezen a területen is lépést tartott a fejlődéssel és elvégezte egy oktatási informatikus képzés alapfokú tanfolyamát.

Városunkban egyre több szülő gondolta úgy, hogy gyermekének valami másra van szüksége, mint amit a hagyományos pedagógiai programmal rendelkező közoktatási intézmények nyújtani tudnak. Azt a tanítót keresték, aki gyermeküknek a legmegfelelőbb. Ezért választották szívesen Miklovichné Kovács Erzsébet rajztagozatos osztályát. A gyermekek óvodából iskolába való átmenetét segítette, hogy óvónői végzettséggel is rendelkezik.

Osztálytanítói munkája mellett kiemelt feladata volt a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatkör, ahol a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulókkal és szüleikkel foglalkozott. Tevékenyen részt vállalt a tanítást kiegészítő programokban is. Nagy hangsúlyt fektetett a család és az iskolai nevelés kapcsolatára. Pedagógusi munkájának utolsó évében, kérésre elvállalta az igazgatóhelyettesi megbízást. Lelkiismeretesen, nagy odaadással végezte. Kollégái mindig bizalommal fordulhattak hozzá, a segítségadás, problémamegoldás soha nem maradt el. Emberként is mindig mellettük állt gondjaikban, örömükben egyaránt. Sokan szeretik jósága, segítőkészsége miatt.           

Pedagógiai és emberi értékei, illetve a negyven éves szakmai pályafutásának elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díját Miklovichné Kovács Erzsébet tanítónő részére adományozta.

  • Frissítve: 2013. június 11.
  • Létrehozva: 2013. június 11.