fő tartalom

Nagy Gáborné

Nagy Gáborné a Napsugár Tagóvoda óvodapedagógusa pályája során gyermekek százait nevelte, tanította szépre-jóra. Tette ezt hatalmas szeretettel, mosollyal, humorérzékkel, örökös lelkesedéssel. Évtizedeken keresztül vállalta azt a felelősséget, amellyel a felnövekvő nemzedékek nevelése-oktatása jár.

Szaktudását folyamatosan fejlesztette, rendszeresen részt vett szakmai továbbképzéseken, valamint autodidakta módon is bővítette ismereteit. Ezt az elkötelezett tudását mindennapos munkája során lelkiismeretesen, felkészülten alkalmazta.

Kiemelkedő esztétikai érzékkel, alkotókedvvel, kreativitással rendelkezik. Újszerű ötleteit – mint dekorációs felelős – az óvoda mindennapi dekorálásában is megvalósította. Rendszeresen készített szebbnél-szebb meghívókat, üdvözlő kártyákat, ajándéktárgyakat a különböző eseményekre.

Szereti és megbecsüli a múlt értékeit, ugyanakkor nyitott az új dolgok iránt is. Kiemelt figyelmet fordított az óvoda hagyományainak, értékeinek ápolására, őrzésére.

Segítőkészségével, lelkes együttműködésével hatékonyan vett részt minden óvodai programban. Szívesen vállalt feladatokat akár munkaidőn túl, intézményen kívül is. Hosszú évek óta a „Körlánc” rendezvénysorozat állandó és aktív résztvevője volt. Nem csak mint állomásvezető, hanem a gyerekekkel is, hiszen nagyon fontos volt számára, hogy a csoportjába járó gyerekek természet közeli élményekkel is gazdagodjanak a napsugaras hétköznapokban.

Környezettudatos, természet szerető emberként a gyerekek és általuk szüleik, családjuk környezettudatos szemléletének formálását is mindig fontosnak tartotta.

Azon túl, hogy biztos felkészültséggel rendelkezik a gyermekneveléshez kapcsolódó szaktudományokból, ismeri jól a különböző játékfajták sajátosságait, pedagógiai funkcióit is. Ő maga is mind a mai napig szeret játszani. Humorérzékével, találékonyságával igen aktív, tevékeny életet élt a közösségben. Talán ezért is tudta már hosszú évek óta az óvoda Bábcsoportját eredményesen és sikeresen irányítani.

Rendszeresen szervezte a különböző programokra, eseményekre a gyerekeknek szóló bábjátékokat, mesejátékokat. Az előadásokban pedig rendszeresen főszerepet vállalt. Gazdag kommunikációs-, metakommunikációs eszköztárával nagy hatást keltett minden egyes alkalommal a gyerekekben, nézőközönségben egyaránt.

Segítőkészségével, lelkes együttműködésével, színvonalas szakmai munkájával elősegítette az intézmény hatékony- és eredményes működését. Kollegialitása, a közösségért tenni akarása példa lehet mindenki számára. Mindig talált időt arra, hogy egy jó szót szóljon a gyerekekhez, a szülőkhöz vagy a kollégákhoz. Vidámságával mindig derűssé varázsolta az értekezleteket, rendezvényeket.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű és elhivatott pedagógusi tevékenysége elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Nagy Gáborné óvodapedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2017. június 20.
  • Létrehozva: 2017. június 20.