fő tartalom

Nagy Mihály

 

Nagy Mihály - Dunaújváros Plébánosa - 1934-ben született Sárszentágotán. 1959-ben Székesfehérváron szentelték fel. Első szolgálati helye Ercsi volt, majd következett Polgárdi, Pusztaszabolcs és Mór. Szabadegyházán adminisztrátor volt, majd ugyanitt plébánosként tevékenykedett.

Érdemei elismeréseként 1984-ben Püspöki Tanácsosnak nevezték ki, 1997-ben Tiszteletbeli Főesperes, 1998 és 2000 között Megbízott Esperes, majd 2000-től 2004-ig Esperes. 2000-től Címzetes Prépost.

Nagy Mihály 1991-ben került Dunaújvárosba. Hamarosan szép, de erőt próbáló feladattal bízta meg az akkori Megyés Püspök, Dr. Takács Nándor. A Pentelei Katolikus Templom mellé új templomot kell építeni a város területén.

A templomépítés engedélyezési terve 1993. augusztusában született meg. A területet az egyház csereingatlanként kapta az önkormányzattól. Az alapkőletételre 1993. november 20-án került sor. 2000-ben az addig elkészült templomot Dr. Takács Nándor püspök áldotta meg. Azóta elkészült az urnatemető, helyére kerültek a templom harangjai is. A templom felépülését sokan önzetlenül, adományaikkal segítették. A magánszemélyek mellett a támogatók között találjuk DMJV Önkormányzatát is.

Ezt a nagy munkát, amelyet Nagy Mihály Plébános Úrra bíztak, felelőssége teljes tudatában végezte el és teszi a dolgát továbbra is. Lelkipásztori teendőit, a dunaújvárosi és a kisapostagi fília gondozását, valamint a korábban tartandó szentmiséket a jelenlegi káplánnal, Kallós Péterrel a legnagyobb odaadással végzi. Áldásos, fáradságot nem kímélő munkáját nem csak hívei, de az egész város és környéke is megköszöni ezzel az elismeréssel.

  • Frissítve: 2021. augusztus 23.
  • Létrehozva: 2011. május 12.