fő tartalom

Németh Tünde Mária

Németh Tünde Mária igazi, elhivatott pedagógus, pályája során, mintegy 34 éven át vállalta azt a felelősséget, amely az óvodás gyermekek nevelésével – oktatásával – fejlesztésével jár.

Ez idő alatt óvodás gyermekek százait nevelte, tanította szépre-jóra. Csoportjában mindig is jellemző a családias, szeretetteljes, elfogadó légkör. Munkája során kiemelt figyelmet fordított az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre.

Hasznos tanácsaival sokszor segítette a szülőket a gyermekneveléssel, a gyermeket fejlesztésével kapcsolatos problémáik megoldásában. Bizalommal fordulhattak hozzá a fiatal kollégák is, hiszen széleskörű ismereteivel, szakmai tapasztalatával hasznos tanácsokat adott mindenkinek.

Szaktudását folyamatosan fejlesztette, rendszeresen vett részt szakmai továbbképzéseken, valamint autodidakta módon is bővítette ismereteit.

Mind a mai napig aktív tagja szakmai közösségi csoportoknak. Gyermekvédelmi felelősként hosszú évekig látta el az Aranyalma Tagóvoda gyermekvédelmi feladatait.

Tapintatos, személyes kapcsolatot alakított ki azokkal a családokkal, akik segítséget kértek, vagy segítségre szorultak. Munkaközösség vezetőként is nagyon aktívan, kreatívan dolgozott.

Szakmai tudása, emberi tartása a pályán sok-sok év példaértékű pedagógiai munkája, mind-mind elismerésre való érdemességét bizonyítja.

Több évtizedes kiemelkedő és példaértékű pedagógiai tevékenységének elismeréseként Dunaújváros MJV Közgyűlése a Pedagógus Életpályáért Emlékérmet Németh Tünde Mária részére adományozza.

  • Frissítve: 2023. október 3.
  • Létrehozva: 2023. október 3.