Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Római Kőtár
Római Kőtár
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Petőfi liget
Petőfi liget
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Pentele híd
Pentele híd
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Szoborpark
Szoborpark
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
Duna-part
Duna-part
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
previous következő

Iskolák elérhetőségei

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1-jétől hatályos 74.§ (1) bekezdése alapján „az állam gondoskodik- az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. Az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények fenntartói feladatait a Kormány a 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelete alapján a központi hivatalként működő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. Önkormányzatunk feladata a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak alapján a működtetési feladatok ellátása. (www.klik.kormany.hu)

Hirdetmény a Fejér megyei kötelező felvételt biztosító általános iskolák 2016/2017. tanévi felvételi körzetéről, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányhivatal határozza meg és teszi közzé az általános iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

Az Nkt. 50. § (8)-(10) bekezdésében és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1)-(4) bekezdéseiben előírt véleményezési, egyeztetési eljárásokat lefolytatták.

Az Nkt. 50 § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A hivatkozott jogszabályok alapján Fejér megye teljes közigazgatási területére a mellékelt táblázat szerint határozták meg, és a Fejér Megyei Kormányhivatal honlapján közzétették, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 2016/2017. tanévi felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

Intézmények  vezetők / email cím telefon
Arany János Általános Iskola Garai Zsuzsanna Március 15. tér 5. 437-625
Dózsa György Általános Iskola Tóth Györgyné Köztársaság út 14. 411-035
Farkas Márta Bercsényi u. 10. 411-330
Móra Ferenc Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Logopédiai Intézet és Nevelési Tanácsadó Intézet Alpekné Major Valéria Fáy A. u. 14. 423-693
Horváthné Varró Ilona Fáy A. u. 14. 423-693
Csikós Ágnes Lilla köz 1 409-941
Móricz Zsigmond Általános Iskola Jakabné Józsa Klára Úttörő u. 1-3. 413-124
Petőfi Sándor Általános Iskola Rideg István Római körút 2. 423-734
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egysége Dobra László Római körút 51. 423-752
Vasvári Pál Általános Iskola Kovács Erzsébet Petőfi liget 1-2. 412-910
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola Gyöngyössy Csaba Bercsényi u. 2. 412-247
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Csapó Gábor Vasmű tér 1-2. 413-842
Hild József Szakközépiskola,Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium
Kolics Gábor Bercsényi u. 8. 400-530
Kereskedelmi és Vendéglátóipai Szakközép- és Szakiskola Magyar András Kossuth L. u. 10/a. 402-192
Lorántffy Zsuzsanna  Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Őszi Attila Radnóti M. u. 6. 437-059
Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző Iskola Gaálné Benedek Gyöngyi Bartók Béla tér 2-4. 510-600
Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szemenyei István Római körút 47-49. 510-281
Széchenyi István Gimnázium Müllerné Ódor Marianna Dózsa György út 15/a. 411-702
Sándor Frigyes Zeneiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Dőr Gabriella Bartók Béla u.6/a. 412-520
  • Frissítve: 2016. szeptember 5.