fő tartalom

Iskolák elérhetőségei

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1-jétől hatályos 74.§ (1) bekezdése alapján „az állam gondoskodik- az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. Az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények fenntartói feladatait a Kormány a 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelete alapján a központi hivatalként működő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el. Önkormányzatunk feladata a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak alapján a működtetési feladatok ellátása. (www.klik.kormany.hu)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányhivatal határozza meg és teszi közzé az általános iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

Az Nkt. 50. § (8)-(10) bekezdésében és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1)-(4) bekezdéseiben előírt véleményezési, egyeztetési eljárásokat lefolytatták.

Az Nkt. 50 § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

A hivatkozott jogszabályok alapján Fejér megye teljes közigazgatási területére a mellékelt táblázat szerint határozták meg, és a Fejér Megyei Kormányhivatal honlapján közzétették, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 2016/2017. tanévi felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

Intézmények  vezetők / email cím telefon
Arany János Általános Iskola Garai Zsuzsanna Március 15. tér 5. 437-625
Dózsa György Általános Iskola Tóth Györgyné Köztársaság út 14. 411-035

Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye

Farkas Márta Bercsényi u. 10. 411-330
Móra Ferenc Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Logopédiai Intézet és Nevelési Tanácsadó Intézet Alpekné Major Valéria Fáy A. u. 14. 423-693
Horváthné Varró Ilona Fáy A. u. 14. 423-693
Csikós Ágnes Lilla köz 1 409-941
Móricz Zsigmond Általános Iskola Horváthné Ottinger Hajnalka Úttörő u. 1-3. 413-124
Petőfi Sándor Általános Iskola Rideg István Római körút 2. 423-734
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egysége Szóládi Zoltán Római körút 51. 423-752
Vasvári Pál Általános Iskola Kovács Erzsébet Petőfi liget 1-2. 412-910
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola Schőn Beatrix Bercsényi u. 2. 412-247
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Baráth Károly Artúr Vasmű tér 1-2. 413-842
Hild József Szakközépiskola,Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium
Kolics Gábor Bercsényi u. 8. 400-530
Kereskedelmi és Vendéglátóipai Szakközép- és Szakiskola Magyar András Kossuth L. u. 10/a. 402-192
Lorántffy Zsuzsanna  Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Marczona Tamás
megb. szakmai ig.h.
Radnóti M. u. 6. 437-059
Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző Iskola Rajnai István mb. igazgató Bartók Béla tér 2-4. 510-600
Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szemenyei István Római körút 47-49. 510-281
Széchenyi István Gimnázium Kratzmajer Zoltán Dózsa György út 15/a. 411-702
Sándor Frigyes Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dőr Gabriella Bartók Béla u.6/a. 412-520
Pannon Okt. Kp. Gimn. Áltisk és Szakközépiskola Borgulya Zoltán Kőris u. 17. 431-890
Bocskai István Református Oktatási Központ Karácsony Sándor Középiskolája Angster Péter tagint. vez. Apáczai Cs. J. u. 6. 401-321
Pentelei Molnár János Szakiskola Könyves Ágnes Magyar u. 49. 502-940
Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Kurina Laura Március 15. tér 5-6. 502-995
  • Frissítve: 2020. március 9.
  • Létrehozva: 2011. június 9.