fő tartalom

Orbán Józsefné

Orbán Józsefné nyugállományba vonulása előtti utolsó nevelési évet töltötte a Napsugár Tagóvodában. Kedvessége, derűje, jó alkalmazkodóképessége megkönnyítette a beilleszkedését. Rövid idő alatt mindenkivel jó kapcsolatot alakított ki. Mindenkihez volt egy kedves szava. Mindig talált időt arra, hogy egy jó szót szóljon a gyerekekhez, a szülőkhöz vagy a kollégákhoz.

Segítőkészségével, lelkes együttműködésével, színvonalas szakmai munkájával hozzájárult az intézmény hatékony és eredményes működéséhez. Pályája során igyekezett aktív részese lenni óvodája kis közösségének, a szakmai megújulásra mindig nyitott volt. Szaktudását folyamatosan fejlesztette, rendszeresen vett részt szakmai továbbképzéseken, valamint autodidakta módon is bővítette ismereteit. Ezt az elkötelezett tudását mindennapos munkája során lelkiismeretesen, felkészülten alkalmazta.

Szakmai fejlődése érdekében nyugdíjba vonulásáig részt vállalt a pedagógiai munkával kapcsolatos fejlesztési- innovációs tevékenységekben. Bizalommal fordulhattak hozzá fiatalabb kollégái, hiszen széleskörű ismereteivel, szakmai tapasztalataival hasznos tanácsokat adott nem csak az általa mentorált kolléganőjének, hanem mindenkinek.

Örömmel és odaadóan vállalt részt különböző pályázatok megírásában, a volt Kőris utcai Óvoda helyi Óvodai Programjának elkészítésében, valamint a „Lélekmelegítő” – a Dunaújvárosi óvoda kiadványának társírójaként is.

Lelkiismeretesen, hatékonyan vett részt minden óvodai programban. Szívesen vállalt feladatokat akár munkaidőn túl, vagy intézményen kívül is. Hosszú éveken át a Föld Napi Rendezvénysorozat „környezetvédelmi játékok” aktív, lelkes szervezője, háziasszonya volt 1992-től 2005-ig. Az otthonról hozott ösztönös természetszeretet, a természet megismerésére, védelmére nevelést mindvégig igyekezett átadni a csoportjába járó gyerekeknek illetve kolléganőinek. A Kőris utcai óvoda kiskertjének, sziklakertjének és gyönyörű udvarának megálmodója volt, majd annak létrehozásában, gondozásában, művelésében is élenjáró munkát végzett az őt segítő kollégáival, a gyerekekkel közösen.

Kiemelt figyelmet fordított az egyéni bánásmódot igénylő gyermekekre is. Mindvégig önzetlen szeretettel, az őszinte segítségnyújtás szándékával fordult mind a gyermekek, mind pedig szüleik felé. Hasznos tanácsaival sokszor segítette a szülőket a gyermekneveléssel kapcsolatos problémáik megoldásában.

Pályája során ellátott gyermekvédelmi tevékenységeket, tagóvoda-vezető helyettesítési feladatokat valamint a minőségirányítási program megvalósításában is felelősséggel munkálkodott támogatói tagként.

Az elmúlt 40 év során hatalmas szeretettel, derűvel, örökös lelkesedéssel és mindvégig lendületes energiával nevelte szépre-jóra a csoportjába járó óvodás gyermekek százait.

Tiszteljük, csodáljuk kedves, mosolygós személyét.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű és kimagasló több évtizedes pedagógusi tevékenysége elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Orbán Józsefné óvodapedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2017. június 20.
  • Létrehozva: 2017. június 20.