Nyilvános pályázat ingatlanok értékesítésére (3331/22 hrsz.)

Pályázatot kiíró: 
Dunaújváros MJV Önkormányzata
Dokumentumok: 
Beadási határidő: 
2017. október 13.

A pályázat tárgya:

A dunaújvárosi 3331/22 hrsz. alatt nyilvántartott, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanból a hatályos szabályozás terv keretei között, igény szerinti nagyságú területrész, a területre a közműveket és a közműkapacitásokat a nyertes pályázónak kell biztosítania saját költségén, tovább nyertes pályázót terheli az ingatlannal kapcsolatos értékbecslés elkészítésének a díja, a telekalakítás, illetve a pályázat megjelentetésének költsége.
A dunaújvárosi 3331/22 hrsz. alatt nyilvántartott, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanból, földmérő által, a hatályos szabályozás terv keretei között, igény szerinti nagyságú területrészt tartalmazó, Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya által „Hatályos HÉSZ-SZT-nek megfelelő kialakítású, forgalomképes, értékesítésének akadálya építészeti szempontból nincs akadálya.” bejegyzésével ellátott változási vázrajz tervezet benyújtása kötelező.

  • Frissítve: 2017. szeptember 27.
  • Létrehozva: 2017. szeptember 27.