Polányiné Boldog Katalin Márta

mb. igazgatóhelyettes, matematika-fizika-német szakos tanár, Széchenyi István Gimnázium és Kollégium

1989-1992 között a Dunaferr Szakközép- és Szakiskolában kezdte pedagógusi munkáját matematika- fizika szakos tanárként.

1992 óta a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium matematika – fizika – német nyelvszakos tanára, osztályfőnök, mestertanár, szaktanácsadó. Az idei tanévben mb. általános intézményvezető-helyettesi feladatokat lát el.

1983-1987. között matematika-fizika szakos általános iskolai tanárnak tanult a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.

1993-1996 között német nyelvtanárrá képezte magát a Kodolányi János Főiskolán.

2007-ben közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát tett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

2013-ben „Az év pedagógusa” városi kitüntetést érdemelte ki.

Folyamatosan részt vesz szakmai továbbképzéseken, így például Idegennyelvi Továbbképző Központ, idegen nyelvi vizsgáztatói alapképzés német nyelvből; Életvezetési ismeretek és készségek; Közép-és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusok képzése, és még folytathatnánk a sort.

Sokszínű, módszertanilag változó, átölelő koncepciójú óráival kiváló tanárként hírnévre tett szert.

Matematika tanárként folyamatosan felkészíti és indítja a tehetséges tanulókat országos, megyei és városi versenyeken. Német nyelvszakos tanárként diákjait felkészíti a nyelvvizsgákra, továbbá ugyancsak indulnak városi versenyeken.

2012—es 2013-as tanévben kidolgozta a német nyelv helyi tanterveit a gimnáziumban folyó valamennyi képzési fajtára, továbbá pályakezdő kollégák mentora is volt.

lelkes osztályfőnök, 2006 óta ő az iskolának a Közalkalmazotti Tanács vezetője.

Kezdetektől ő szervezi és irányítja az iskolában az országos kompetenciaméréseket.

2014-ben elvégezte a szaktanácsadói képzést, és azóta lát el szaktanácsadói feladatokat.

Az iskola három nyertes Erasmus+ pályázatának mindegyikében részt vett.

Ebben a tanévben mb. általános igazgatói feladatokat lát el, lelkesen, nagy odaadással tesz meg mindent, hogy megfeleljen az új feladatkör kihívásainak, és hogy fejlessze vezetői kompetenciáját is.

  • Frissítve: 2019. június 12.
  • Létrehozva: 2019. június 12.