fő tartalom

Rehányné Fejes Éva

Rehányné Fejes Éva az Arany János Általános Iskola tanítója, óvónőként kezdte pedagógusi pályáját, majd hat évig Mezőfalván a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított.

1982-ben szerezte meg tanítói diplomáját a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán, 1985-től a József Attila Általános Iskola tantestületének nevelője volt. Szakmai, módszertani tudását tanfolyamokon, továbbképzéseken gyarapította.

Fejlesztő pedagógiai ismereteket szerzett, tanulmányozta a Meixner módszert is, hogy minél hatékonyabban segítse a tanulási zavarral küzdő kisiskolásokat. Több tanéven keresztül kis létszámú fejlesztő osztályokat vállalt. Mindent megtett, hogy tanítványai a későbbiekben a hagyományos osztályokban is megállják a helyüket.

2001-ben került az Arany János Általános Iskolába, azóta iskolaotthonos tanítási formában oktatja a kisdiákokat. Szerénységével, tanítói hivatása iránti alázatos magatartásával, a gyermekek iránti rendkívüli toleranciával elnyerte mind a pedagógusközösség, mind a szülők és a gyermekek szeretetét.

Egy évtizedig fáradhatatlanul végezte a diákönkormányzat patronáló, vezető pedagógusának feladatait. Az iskola alsós munkaközösségének is aktív tagja. Az iskolai közösség a gyermekek iránti tevékenységét, pedagógiai-emberi munkáját 2005-ben az „Arany plakett” díjjal ismerte el, míg 2014-ben „Dunaújváros Ifjúságáért” díjban részesült.

Dunaújváros MJV Közgyűlése az oktatás, nevelés iránti elkötelezettsége, a humánus pedagógusi tevékenységének elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Rehányné Fejes Éva pedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2018. június 12.
  • Létrehozva: 2018. június 12.