fő tartalom

Ritterné Marth Edit

Ritterné Marth Edit 1990-ben került a Dunaújvárosi Hild József Szakközépiskola elődjébe a 340. számú Szakmunkásképző Intézetbe. Fiatal mérnöktanárként becsvágyó, alkotó szellemiségével hamar vezéregyéniséggé vált az elméleti oktatásban.

1998-tól napjainkig nagy odaadással vezette a műszaki munkaközösséget. Szakmai affinitása, embersége elengedhetetlen volt a szakközépiskolai képzés beindításához, felfuttatásához, illetve az erre épülő technikusképzés feltételeinek a megteremtéséhez.

            A Szakiskolai Fejlesztési Program keretein belül a tananyagfejlesztés mellett nagy szerepet játszott a módszertani kultúra megújításában, a kooperatív és egyéb újító szellemű technikák kipróbálásában és bevezetésében.

            A szakmaszeretet áthatotta több évtizedes tevékenységét, hiszen a nevelő-oktató munka mellett maradt energiája tevékenykedni a Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában, a Megyei Építészek Kamarájában, valamint a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanácsban is.

            Pedagógiai tevékenységével, joggal vívta ki a kollégák és a tanítványok tiszteletét. Amire talán a legbüszkébb, hogy számtalan régi tanítványával napi kapcsolatot ápol.

 

Dunaújváros MJV Közgyűlése a kiemelkedően magas szakmai színvonalon végzett pedagógiai tevékenységének elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Ritterné Marth Edit tanárnő részére adományozta.

  • Frissítve: 2015. június 15.
  • Létrehozva: 2015. június 15.