fő tartalom

Robinson Erika Anna

Robinson Erika Anna a Dózsa György Általános Iskola tanárnője 1983-ban kapta meg pedagógusi diplomáját a Kaposvári Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító szakán.

Tanári pályáját az Arany János Általános Iskolában kezdte, és az ott eltöltött 15 év alatt lelkiismeretesen tanította a gyerekeket írásra, olvasásra, számolásra.

2001-ben államvizsgázott a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán az angol nyelvtanári szakon, és szintén ettől az évtől kezdődően dolgozik a Dózsa György Általános Iskolában angoltanárként.

Kiváló szaktanár és pedagógus, aki tanítványait lelkesedésével és hozzáértésével mindig képes a tanulásra, ismeretszerzésre ösztönözni.

Több mint egy évtizedig vezette az iskola idegen nyelvi munkaközösségét, egy éven át a városi munkaközösség élén szervezett hasznos, a tanítást előre vivő programokat.

Munkáját az állandó megújulás, fejlődés jellemzi, rendszeresen látogatja a tankönyvkiadók módszertani képzéseit és a pedagógus-továbbképzéseket, sőt, megszervezi, hogy a kiadók és utazásszervező irodák képviselői eljöjjenek és helyben tartsák meg képzéseiket.

A kompetencia-központú oktatást a városban az elsők között kezdte el, és később segítette az újonnan bekapcsolódókat.

Folyamatosan mentorálja a főiskolán vagy egyetemen angol szakot végző hallgatókat, és szívesen vesz részt különféle pályázatokon is. Ezen felül minden iskolai megmozdulásban és programban szerepet vállal, jó kapcsolatot ápol kollégáival. Osztályfőnökként is lelkiismeretesség, alaposság jellemzi, következetes és segítőkész mind a diákokkal, mind a szülőkkel szemben.

Dunaújváros MJV Közgyűlése, az elhivatott több évtizedes pedagógusi tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Oktatásügyéért Díjat Robinson Erika Anna tanárnő részére adományozta.

  • Frissítve: 2018. június 12.
  • Létrehozva: 2018. június 12.