fő tartalom

Simonné Nagy Zsuzsanna

Simonné Nagy Zsuzsanna a dunaújvárosi Napsugár Tagóvoda óvodapedagógusa, immár 43 éve magas szintű szakmai felkészültséggel látja el feladatait.

Elkötelezett tudásának folyamatos bővítése iránt. Szakmai fejlődése érdekében számtalan továbbképzésen részt vesz, munkája során pedig beépíti az új ismereteket a gyakorlatba. Kiemelt figyelmet fordít az óvoda hagyományainak ápolására, őrzésére.

Több éven át szerepet vállalt pályázatfigyelésben, majd aktívan vett részt pályázatok megírásában és a feladatok megvalósításában. Óvodai rendezvények és események hatékony szervezője és résztvevője.

A helyi minőségbiztosítási rendszer bevezetésének aktív, irányító személyisége volt, majd a gyakorlati megvalósításban komoly munkája révén az óvoda valamennyi dolgozóját támogatta, az adminisztrációs dokumentációkat felelősséggel látta el.

Kölcsönösen jó kapcsolatot ápol mind a szülőkkel, mind pedig a gyerekekkel. Munkájával elősegíti az intézmény hatékony és eredményes működését. Kollegialitása, a közösségért tenni akarása példaértékű lehet mindenki számára.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a kiemelkedő hivatástudatának, a több évtizedes nevelői tevékenységének elismeréseként a Dunaújváros Oktatásügyéért Díjat Simonné Nagy Zsuzsanna óvodapedagógus részére adományozta.

  • Frissítve: 2018. június 12.
  • Létrehozva: 2018. június 12.