fő tartalom

Simonné Nagy Zsuzsanna

Simonné Nagy Zsuzsanna óvodapedagógus elkötelezett tudásának folyamatos bővítése iránt. Szakmai fejlődése érdekében számtalan továbbképzésen részt vesz, munkája során pedig beépíti az új ismereteket a gyakorlatba. Kiemelt figyelmet fordít az óvoda hagyományainak ápolására, őrzésére.

Több éven át szerepet vállalt pályázatfigyelésben, majd aktívan vett részt pályázatok megírásában és a feladatok megvalósításában. Óvodai rendezvények és események hatékony szervezője és résztvevője.

Kölcsönösen jó kapcsolatot ápol mind a szülőkkel, mind pedig a gyerekekkel. Munkájával elősegíti az intézmény hatékony és eredményes működését. Kollegialitása, a közösségért tenni akarása példaértékű lehet mindenki számára.

Nevelő-oktató munkája során kifejezte elkötelezettségét az óvodapedagógus élethivatás mellett, hiszen 47 évig magas szintű szakmai felkészültséggel látta el feladatát nap, mint nap.

Közel fél évszázadon át vállalta azt a felelősséget, amellyel a felnövekvő nemzedékek nevelése-oktatása jár. Pályája során óvodás gyermekek százait nevelte, tanította szépre-jóra, köztük sok kisgyermek szüleinek is az óvó nénije volt.

Tette ezt hatalmas szeretettel, humorral, derűvel, örökös lelkesedéssel és lendületes energiával. Személyiségével vidámságot varázsolt a gyermekek és a kollektíva körében is.

1989. április 1. óta, 33 éven át, együttműködésével, segítőkészségével, színvonalas szakmai munkájával segítette a dunaújvárosi Napsugár Óvoda hatékony- és eredményes működését.

Kollegialitása, a közösségért tenni akarása példaértékű lehet mindenki számára. Mindenkihez volt egy kedves szava, mindig talált időt arra, hogy egy jó szót szóljon a gyerekekhez, a szülőkhöz vagy a kollégákhoz. Kapcsolataiban arra törekedett, hogy mások véleményét, értékeit tiszteletben tartsa.

Szaktudását folyamatosan fejlesztette. Rendszeresen vett részt szakmai továbbképzéseken, valamint autodidakta módon is bővítette ismereteit. Ezt az elkötelezett tudását lelkiismeretesen, felkészülten alkalmazta a mindennapos munkája során. Kiemelt figyelmet fordított az óvoda hagyományainak, értékeinek ápolására, őrzésére.

Több éven át szerepet vállalt pályázatírásban, majd aktívan vett részt azok megvalósításában.

Bizalommal fordulhattak hozzá mind a fiatalabb, mind pedig az idősebb kollégák, hiszen széles körű ismereteivel, szakmai tapasztalataival hasznos tanácsot adott mindenkinek. Megszerezett tudását, tapasztalatát szívesen megosztotta mindenkivel.

Önzetlen szeretettel, az őszinte segítségnyújtás szándékával fordult mind a gyermekek, mind pedig szüleik felé. Hasznos tanácsaival sokszor segítette a szülőket a gyermekneveléssel kapcsolatos nehézségek megoldásában.

Kedvességével, vidámságával mindig jó hangulatot teremtett a „napsugaras hétköznapokban”.

2018-ban „Dunaújváros Oktatásügyért” díjban részesült.

  • Frissítve: 2022. június 10.
  • Létrehozva: 2022. június 10.