fő tartalom

Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály

Főosztályvezető: Molnár-Osztrocska Diána
Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.

Polgármesteri Hivatal, „B” épület („lapos tetős épület”) II. emelet, 207. iroda

Telefon: 06-25/544-306
E-mail: molnar.osztrocska.diana@dunaujvaros.hu
Osztályvezető: Lévay Katalin
Helye:

2400, Dunaújváros, Városháza tér 1.
Polgármesteri Hivatal, „B” épület („lapos tetős épület”) Fsz. 2. iroda

Telefon: 06-25/ 544-248
E-mail: levay.katalin@dunaujvaros.hu

Humán Szolgáltatási Főosztály
Szociális osztály ügyintézőinek telefonszámai:

ügyintéző

beosztás

telefon

iroda

Husztiné Ölveti Judit

szociális-igazgatási vezető üi.

25/544-303

B/fsz/6

Prajda Árpád

szociális-igazgatási ügyintéző

25/544-299

B/fsz/4

Rodek Andrea

szociális-igazgatási ügyintéző

25/544-164

B/fsz/5

Szászvári Éva

utalványozó ügyintéző

25/544-289

B/fsz/1

 

A Szociális Osztály feladatai

Gyámhatósági feladatkörében:

 • Gyámhatósági és egyéb hatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, illetve adatszolgáltatást teljesít.
 • Előkészíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a hátrányos helyzet, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök esetében a halmozottan hátrányos helyzet megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos döntéseket és a hozzá kapcsolódó pénzbeli ellátások utalását.
 • Továbbítja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság vagy felügyeleti szerv felé a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, a hátrányos helyzethez, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó döntés miatt jogorvoslattal érintett egyedi ügyeket.
 • Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat.
 •  Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb jegyzői gyámhatósági feladatokat.

Szociális feladatkörében:

 • Előkészíti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési és rendkívüli települési támogatások megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos döntéseket.
 • A jogszabályokban előírtak alapján megkeresésre környezettanulmányt készít, illetve adatszolgáltatást teljesít.
 • A közgyűlés elé terjeszti elbírálás céljából a jogorvoslattal érintett egyedi ügyeket.
 • Nyilvántartást vezet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociális ellátásra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről.
 • Intézkedik a Szociális Osztály feladatkörében hozott határozatok alapján a támogatások pénzügyi teljesítéséről (teljesítésigazolás, érvényesítés).
 • Megkeresésre környezettanulmányt készít adósságrendezési eljárásban (csődvédelem) és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra pályázóknál.
 • Megszervezi a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyerekétkeztetését, amennyiben azt a szülő vagy más törvényes képviselő kéri.

Egyéb feladatkörben:

 • Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.
 • Folyamatosan aktualizálja a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet.
 • Teljesíti a jogszabályokban előirt statisztikai adatszolgáltatásokat.
 • Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése "a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról" szóló 26/2021 (VII.15.) önkormányzati rendeletének megalkotásával tett eleget  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazásának.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokat nyújtja:

 • pénzbeli támogatás
  • helyi lakásfenntartási támogatás,
  • gyógyszerköltség támogatás,
  • időskorúak támogatása,
  • étkezési-ruházati támogatás,
  • gyermeknevelési támogatás,
  • iskolakezdési támogatás,
 • természetbeni támogatás
  • helyi lakásfenntartási támogatás
  • időskorúak rezsitámogatása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli rendkívüli települési támogatásokat nyújtja:

 • elemi kár utáni krízissegély,
 • baleseti krízissegély,
 • rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély.

A támogatási formák jövedelemhatára és a havi/évi támogatási összeg

Megnevezés

Egy főre jutó jövedelemhatár
Ft/fő/hó

Támogatási összeg
Ft/hó

Támogatási
összeg
Ft/év

Helyi lakásfenntartási támogatás

- Nem egyedül élő: 114.000,-

- Egyedül élő: 142.500,-

- 18 év alatti gyermekét egyedül nevelő szülő,  törvényes képviselő: 142.500,-

8.000,-

(6 hónapra)

-

Gyógyszerköltség támogatás

Családos: 114.000,-

Egyedülálló: 142.500,-

4.000,-;

magasabb gyógyszerköltségnél 6.000,-

(6 hónapra)

-

Időskorúak támogatása

99.750,-Ft-ig

99.751,-Ft - 285.000,-Ft-ig

-

8.000,-

5.000,-

Időskorúak rezsitámogatása

285.000,-

-

5.000,-

Étkezési-ruházati támogatás

Családos: 85.500,-

Egyedülálló: 99.750,-

-

10.000,-

Gyermeknevelési támogatás

Családos: 85.500,-

Egyedülálló: 99.750,-

-

15.000,-

Iskolakezdési támogatás

Minden év július 1. napjától október 31. napjáig igényelhető

(a határidő elmulasztása jogvesztő)

256.500,-

-

6.000,-

 

Rendkívüli települési támogatás:

Elemi kár utáni krízissegély

Családos: 85.500,-

Egyedülálló: 99.750,-

Max. 100.000,-

Baleseti krízissegély

Családos: 85.500,-

Egyedülálló: 99.750,-

Max. 100.000,-

Rendkívüli gyermekvédelmi krízissegély

Családos: 79.800,-

Egyedülálló: 85.500,-

20.000,-

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. alapján)

Családos: 47.025,-

Egyedülálló: 51.300,-

- -

A Szociális rendeletben meghatározott jövedelemhatárok a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegét alapjául véve, százalékos mértékben kerültek meghatározásra.

Szociális vetítési alap összege: 28.500 Ft

 • Frissítve: 2024. január 5.
 • Létrehozva: 2013. január 31.