Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Dunaújváros is fogadja az olimpiai lángot
Kortárs Művészeti Intézet
Kortárs Művészeti Intézet
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - aula
Római kori dombormű másolata
Római kori dombormű másolata
Pentele híd
Pentele híd
Motorcsónak verseny
Motorcsónak verseny
Petőfi liget
Petőfi liget
Szoborpark
Szoborpark
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Büszkék vagyunk sportolóinkra!
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Római kori fürdő
Római kori fürdő
Festői Duna-part
Festői Duna-part
Dózsa György tér
Dózsa György tér
Molnár László Emlékpark
Molnár László Emlékpark
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Parázs-Varázs Családi hétvége
Parázs-Varázs Családi hétvége
Látkép a víztoronyról
Látkép a víztoronyról
Duna-parti sétány
Duna-parti sétány
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
A Dunaújvárosi Egyetem látképe
Duna-part
Duna-part
Koncert a Petőfi ligetben
Koncert a Petőfi ligetben
Belvárosi kincsek
Belvárosi kincsek
Aratók c. szobor
Aratók c. szobor
Római Kőtár
Római Kőtár
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
Bartók és Kodály a Petőfi ligetben
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Sárkányhajózás
Sárkányhajózás
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
Korsós lány szobra (Békás szökőkút)
dunaújvárosi látkép
dunaújvárosi látkép
previous következő

Szociális Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal
„B” épület („lapos tetős épület”) Fsz. 12. iroda
Osztályvezető: Dr. Molnár Attila aljegyző
Telefon: 06-25/ 544-244, 544-164, 544-236, 544-268, 544-299, 544-303
a szociális támogatások kiutalásával kapcsolatban: 06-25/ 544-289
E-mail: szocosztaly@pmh.dunanet.hu

A Szociális Osztály feladatai

1. Gyermekvédelmi feladatkörben:

9.1.1. Gyámhatósági, bírósági és hatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít.

9.1.2. Előkészíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel és rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos döntéseket.

9.1.3. Előkészíti a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos döntéseket.

9.1.4. Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat.

9.1.5. Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb jegyzői gyámhatósági feladatokat.

2. Szociális feladatkörben:

9.2.1.    Előkészíti a rendszeres és rendkívüli települési támogatásokkal kapcsolatos döntéseket.

9.2.2. Adatszolgáltatást végez az ágazati miniszter által méltányossági jogkörben megállapítható egyszeri szociális segély nyújtása céljából.

9.2.3. A közgyűlés elé terjeszti elbírálás céljából a jogorvoslattal érintett egyedi ügyeket.

9.2.4.    Nyilvántartást vezet a szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociális ellátásra való jogosultság megállapítására és megszüntetése céljából.

9.2.5. Elvégzi a szociális osztály feladatkörében hozott határozatok alapján a települési támogatások kiutalását.

9.2.6. Megkeresésre környezettanulmányt készít a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra pályázóknál.

9.2.7. Azon személyek részére, akik tárgyévben a Szociális Osztály által vezetett nyilvántartás szerint valamely szociális ellátásban részesültek vagy részesülnek, a szociális ellátás jogerős határozattal való megállapításának hónapjától kezdődően havonta egy darab ingyenes mozijegyet biztosít.

9.2.8. Megszervezi a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyerekétkeztetését, amennyiben azt a szülő vagy más törvényes képviselő kéri.

3. Egyéb feladatkörben:

9.3.1. Előkészíti a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket.

9.3.2. Ellátja a KGY SZMSZ 1. függeléke szerint hatáskörébe utalt bizottság ügyviteli feladatai.

9.3.3. Nyilvántartja és frissíti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződéseket, továbbá intézkedik a szerződések adatainak közzététele érdekében.

9.3.4. Ellátja a belső szabályzatokban az osztály számára maghatározott feladatokat.


Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése "a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról" szóló 35/2015 (XII.18.) önkormányzati rendeletének megalkotásával tett eleget  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazásának.

A Közgyűlés 2017. március 1. napjától a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokat nyújtja:

  1. helyi lakásfenntartási támogatás,
  2. gyógyszerköltség-támogatás,
  3. időskorúak támogatása,
  4. hátralékkezelési támogatás,
  5. gondozási támogatás

A Közgyűlés 2017. március 1. napjától a rászorulók részére az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli rendkívüli települési támogatásokat nyújtja:

  1. átmeneti segély,
  2. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
  3. születési támogatás,
  4. iskolakezdési támogatás.

 Az egyes támogatási formákról az alábbi táblázat ad áttekintést:

Megnevezés Egy főre,  jutó jövedelemhatár
Ft/fő/hó
Támogatási összeg
Ft/hó
Támogatási összeg
Ft/év
Helyi lakásfenntartási támogatás
(normatív lft-t követően, új feltételekkel)
Családos: 76 950,-
Egyedül élő: 85 500,-
6 000,-
(6 hónapra)
-
Gyógyszerköltség támogatás
(méltányos közgyógyot követően, új feltételekkel)
Családos: 76 950,-
Egyedül élő: 85 500,-
4.000,-
(magasabb gyógyszerköltségnél:
6 000,-)
(6 hónapra)
-
Hátralékkezelési támogatás
(adósságcsökkentésit követően, új feltételekkel)
Családos: 79 800,-
Egyedül élő: 85 500,-
- Max. 50.000,-
(15 % önrész)
Átmeneti segély:
- étkezés-ruházat
- eseti gyógyszer
- krízis (6 nap foly. kórházi ápol.)
- nyugdíjasok egyösszegű támogatása
- elemi káresemény
- közúti, munkahelyi (30 napot meghaladó kórházi áp.) baleset
Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-
- 10.000,-
Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- 10.000,-
(max. 4 alkalom)
199.500,- - 5.000,-
Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- Max. 100.000,-
Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- Max. 100.000,-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
- étkezési-ruházati-utazási
- eseti gyógyszertámogatás
- krízis (kórházi ápolás)
Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-
- 15.000,-
Családos: 48.450,-
Egyedülálló: 57.000,-
- 10.000,-
Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- 10.000,-
Iskolakezdési támogatás Családos: 85.500,-
Egyedülálló: 99.750,-
- 15 000,-
Születési támogatás 142 500,- - 25 000,-
Gondozási támogatás Családos: 85 500,-
Egyedülálló: 99 750,-
5 000,-
(6 hónapra)
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(Gyvt. alapján)
Családos: 37.050,-
Egyedülálló: 39.900,-
- -

Nyugdíjminimum:    28.500,- Ft

  • Frissítve: 2017. július 13.