fő tartalom

Tápainé Soós Erzsébet

Tápainé Soós Erzsébet a Római Városrészi Tagóvoda óvodapedagógusa, tagóvoda vezetője, 1981. július 1-jén képesítés nélküli óvónőként kezdte meg munkáját a dunaújvárosi 17. sz. Napköziotthonos Óvodában.

1984. 06. 12-én a kecskeméti Felsőfokú Óvónőképző Intézetben szerezte meg diplomáját.

1992-2004-ig Óvodavezető helyettes, gyermekvédelmi felelős, majd 2004-től 2015-ig csoportos óvodapedagógusként tevékenykedett, aki a tagóvoda vezető távollétében intézkedésre jogosult volt. BME Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatás vezetői képzés során megszerezte a kellő kompetenciákat a feladatkör ellátásához. 2015-től látja el a tagóvoda vezetői tevékenységet.

Tápainé Soós Erzsébet 1981-től Dunaújváros óvodapedagógusa. Nagyfokú hivatástudattal és alapos szakmai felkészültséggel rendelkezik.

Az elmúlt évek alatt óvónői munkájának meghatározó, kiemelkedő része volt a gyermekek személyiségének fejlesztése – és az ehhez szükséges tudást számos, nívós továbbképzésen szerezte meg. /CHEF- Hungary Alapítvány „Egészség testben, lélekben” drog-, alkohol megelőző programja/

Igénye van a folyamatos önfejlesztésre. Belső motivációja az „Életen át tartó tanulás” – rendszeresen vett részt továbbképzéseken, és az alapvégzettségéhez további szakképesítéseket szerzett, melyeket alkalmazott, beépített mindennapi munkájába. A HEFOP – Kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása, a Tevékenységközpontú pedagógia alkalmazása, a Kompetencia alapú nevelés óvodai adaptációjának alkalmazásában élen járt, megszerzett szakmai ismereteit átadta kollégáinak.

Az óvoda minőségirányítási programjának kidolgozásában is jelentős szerepet vállalt. Nagy szerepe volt abban, hogy a tagóvoda a referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése programba két „Jó gyakorlattal” bekapcsolódott, és előminősített referencia intézmény címet kapott.

Nevelési elveiben a derűs, barátságos légkör megteremtése nagy hangsúlyt kapott. Ennek eléréshez, megvalósításához szakmai tudását folyamatosan fejlesztette a drámapedagógia eszközeivel, módszereivel, a versek-mesék elvarázsoló, elbájoló hangulatával. Gyakorlati, elméleti tudását számos alkalommal adta át kollégáinak és leendő kollégáinak.

Kapcsolattartása, kommunikációja munkatársaival, vezetővel, szülőkkel és külső partnerekkel demokratikus, felelősségteljes.

A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület oszlopos tagja, 2004-től a Dunaújvárosi Területi kör elnökségi tagja, titkára. A szakma érdekképviseletét – minden színtéren – elengedhetetlenül fontos feladatnak tekinti. Ezt támasztja alá, hogy a „Kőris-ovi Alapítvány” munkájában jelenleg is aktívan, a rá jellemző lendülettel, tettvággyal vesz részt.

Vezetői, szervező képességeit alkalmazva, részt vállalt városi, óvodai rendezvényeken, erősítve a közösséget, csapatmunkát, az óvodapedagógiát.

Az új kihívások hatására is minden helyzetben megállta a helyét a változások, elvárások új lendületet adtak munkájához, a feladatok teljesítéséhez.

Kezdeményezőkészség, felelősségvállalás, tisztelet és segítőkészség jellemzi személyiségét, mindennapi munkáját.

Dunaújváros MJV Közgyűlése a példaértékű és elhivatott pedagógusi tevékenységének elismeréseként a Pedagógus Életpályáért Emlékérem díjat Tápainé Soós Erzsébet tagóvoda vezető részére adományozta.

  • Frissítve: 2017. június 20.
  • Létrehozva: 2017. június 20.