Hír

Tájékoztatás az orvosi rendelésekről

Az orvosi rendelők felújítása, költözése kapcsán az alábbi aktuális információkról tájékoztatjuk a lakosságot:

a Derkovits utca 2-4. szám alatti rendelőbe az orvosok visszaköltözése dr. Kunszenti Márta gyermekorvos kivételével megtörtént. Dr. Adusz Mária a 16. számú fogorvosi körzet fogorvosa, dr. Ambrus Éva  az 1. számú, dr. Schmidt Beatrix a 12. számú, dr. Makkai Noémi a 3. számú házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosai és dr. Esztergomi Klára a 11. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa a megszokott rendelési időben, megújult környezetben várják betegeiket.

Dr. Kunszenti Márta gyermekorvos rendelése továbbra is a régi Bánki Donát Szakközépiskola épületében található.

a Vasmű út 10. szám alatti rendelőben dr. Vajda Gabriella fogorvos betegeit 2019. december 2. és december 12. között dr. Garai Gréta fogorvos helyettesíti a Vasmű út 10. szám alatt.

a Petőfi u. 1. szám alatti fogorvosi rendelőben dolgozó Dr. Gátszegi Tamás betegeit 2019. december 4. és december 13. között dr. Adusz Mária látja el a Derkovits u. 2-4. szám alatti rendelőben.

Karácsonyi nyugdíjas támogatás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, 2019. karácsonyán is 5 ezer forintos pénzbeli, szociális támogatást nyújt azoknak a dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkező személyeknek, akiknek idén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ellátást folyósít (kivételt képez a kiskorú árvaellátás). A támogatás feltétele, hogy az ellátás havi összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét – jelenleg 199.500 Ft-ot.

A támogatást a Magyar Posta Zrt. 2019. december 3. napjától 2019. december 23. napjáig kézbesíti annak a személynek, akinek jogosultságát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból igazolta.

Azon dunaújvárosi nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, aki bármely ok miatt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött listán nem szerepel, illetve hivatalból 2019. december 23. napjáig a támogatást nem kapta meg, annak a támogatást kérelmeznie kell DMJV Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán a mellékelt formanyomtatványon, amennyiben dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik és nyugdíjszerű ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét, jelenleg 199.500 Ft-ot.

A kérelemhez csatolni kell:

  • a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt, vagy a banki kivonatot és
  • a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves ellátásról szóló összesítőt vagy az ellátás megállapításáról szóló döntést, amennyiben az ellátás megállapítására a tárgyévben került sor.

A kérelmet 2020. január 2. napjától 2020. január 31. napjáig lehet benyújtani.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:    8-12 óráig és 13-16 óráig
Szerda:  8-12 óráig és 13-16 óráig
Péntek:  8-12 óráig

(7-es ügyfélhívó gomb)

További információ, ügyintézés:

Ügyintéző: Lévay Katalin
Telefon: (25) 544-268; (25) 544-148

A kérelem letölthető a dunaujvaros.hu honlapon illetve megtalálható a Szociális Osztályon 2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. szám alatt.

Áldott adventi készületet kívánunk minden szépkorúnak!

Lampert Jánosné (1945-2019)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata mély fájdalommal tudatja, hogy életének 75. évében elhunyt Lampert Jánosné (született: Tóth Ilona).

Lampert Jánosnét 1989. szeptember 1-től nevezték ki a hivatal Egészségügyi Osztályára, szociálpolitikai előadó munkakörbe.

Feladatai közé tartozott a szociális segélyekkel és egyéb támogatásokkal kapcsolatos határozatok elkészítése, szociális témájú közgyűlési előterjesztések készítése, a szociális területre vonatkozó nyilvántartások naprakész vezetése, egyedi ügyekben az ügy jellegétől függően kapcsolattartás a gyámhatósággal, nevelési oktatási intézményekkel, Családsegítő Szolgálattal, Egészségügyi és szociális intézményekkel.

1993. május 1-től megbízták a Szociális Irodán a Szociálpolitikai Csoport vezetésével.

Munkáját a magas színvonalú szakértelem, jogszabályismeret, valamint az ügyfelekkel való empátia jellemezte. A munkatársaival kiváló kapcsolatot ápolt, tapasztalatára segítségére bármikor számíthattak a hozzá forduló kollégák.

Munkáját 2003. augusztus 31-ei nyugdíjazásáig a Szociális Irodán végezte.

Dunaújváros Önkormányzata osztozik a család gyászában.

Lampert Jánosné hamvasztás utáni búcsúztatására 2019. december 6-án, 13 órakor kerül sor a Dunaújvárosi Temető dísztermében.
 

Lakossági fórum

Dunaújváros főépítésze lakossági fórumot tart 2019. december 12-én 15 órakor a Városháza dísztermében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről.  Az egyeztetési anyag megtekinthető.

Tájékoztató - decemberi ünnepi nyitvatartás a Polgármesteri Hivatalban

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a munkanap áthelyezések miatt a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás az alábbiak szerint módosul:

Dátum: ügyfélfogadás:
2019. december 06. péntek 8-12 óráig
2019. december 07. szombat nincs ügyfélfogadás
2019. december 13. péntek  8-12 óráig
2019. december 14. szombat  8-12 óráig
   
2019. december  23. hétfő 8-12 és 13-16 óráig
2019. december 24. kedd munkaszüneti nap
2019. december 25. szerda munkaszüneti nap
2019. december 26. csütörtök munkaszüneti nap
2019. december 27. péntek munkaszüneti nap
   
2019. december 30. hétfő 8-12 és 13-16 óráig
2019. december 31. kedd nincs ügyfélfogadás
2020. január 01. szerda munkaszüneti nap
2020. január 02. csütörtök nincs ügyfélfogadás
2020. január 03. péntek 8-12 óráig

Értesítés szennyvízcsatorna nyomvonalának ideiglenes helyreállításáról

Tisztelt Dunaújvárosi Lakosok!

AZ M - E 2020 Konzorcium értesíti Önöket, hogy az „Észak- és Közép-dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)” projekt keretében, a Dunaújváros, Északi Lakóterületén, megkezdjük a tervezett szennyvízcsatorna hálózat kivitelezési munkáit.

2019. november 25-én megkezdjük a Borgőz - lvó - Európatanács utcákban a házi bekötések helyszíni építési munkáit, majd a bekötések elkészülte után, a gravitációs gerinccsatorna kiépítését. A kivitelezési munkák várhatóan, 2020. március 31-ig, az útburkolat végleges helyreállatása nélkül fejeződik be.

Felhívás Dunaújváros Sportjáért díj adományozására

Dunaújváros MJV Közgyűlésének rendelete szerint, a Dunaújváros Sportjáért díj azon személyeknek és közösségeknek adományozható, akik Dunaújvárosban a testnevelés és sport területén kiváló munkát végeztek, vagy kimagasló sporteredményeket értek el.

A díjat egy évben legfeljebb egy személynek, illetve közösségnek lehet odaítélni. Ennél több díjat csak rendkívül indokolt esetben adományozhat a közgyűlés. A díj elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható.

A díj adományozására javaslatot tehet bármely személy vagy közösség, a javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét, a díjra jelölt személy bemutatását, amelyben leírja a testnevelés és sport területén kifejtett munkáját és részletesen ismerteti az eredményeit, illetve hogy miért tartja érdemesnek a „Dunaújváros Sportjáért” díjra.

Amennyiben javaslatot kíván tenni a „Dunaújváros Sportjáért” díjra jelölt személyre kérem, hogy javaslatát 2019. december 20-ig írásban juttassa el Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének.

A tűzoltóság megkezdte egy menthetetlen fa kivágását a Vasmű úton

Tegnap reggel óta folyamatosan vizsgálják a szakemberek a tűzoltósággal együtt a Vasmű úti fákat. Az már most bizonyos, hogy elengedhetetlen nagyobb mértékben az ágak levágása annak érdekében, hogy a fák további életben maradása biztosítva legyen.

A szakértői vélemények alapján sajnálatos módon az is kiderült, hogy az egyik fa már menthetetlen, így a tűzoltóság úgy döntött, hogy a további balesetek és az életveszély elkerülése végett azt kivágják. További két fa sorsa is bizonytalan, jelenlegi állás szerint azok állapota is kritikus. A munkálatok jelenleg is tartanak, a forgalomirányításról a hatóságok gondoskodnak.

A parkolási rend fenntartásának érdekében az önkormányzat megegyezett a Vasmű úton elhelyezkedő Spar élelmiszerüzlettel, hogy november 13-26-ig az üzlet parkolója ingyenesen használható.

Dunaújváros MJV Önkormányzata

Rendkívüli közlemény a Vasmű úti fákkal kapcsolatban

Miután tegnap este kidőlt egy fa a Vasmű úton, az önkormányzat azonnal átvizsgáltatta a többi fa állapotát is az út mentén. A kiérkező szakemberek szerint már májusban figyelmeztették az önkormányzatot arra, hogy a fák gyökérzete nem megfelelően nőttek, így azonnali metszést és szakszerű gondozást javasoltak a későbbi balesetek elkerülése érdekében. Sajnos ez nem történt meg, így ennek a következménye a tegnap esti baleset is.

Az önkormányzat azonnal beavatkozást kezdeményezett a fák rendbetétele és alapos átvizsgálása érdekében. Az intézkedés során lezárásra kerülnek a parkolók a Vasmű út érintett oldalán. Az ott lakóktól és az arra sétálóktól is kellő körültekintést és nagyobb odafigyelést kérünk az esetleges problémák elkerülése végett. A biztonság kedvéért arra kérjük az arra közlekedőket, illetve az ott élőket, hogy a vizsgálatok, illetve a hiba elhárításának idején a lakóházak falai mentén, illetve a Vasmű út másik oldalán közlekedjenek. Az azonnali elhárítás megkezdődött, a lakosságot folyamatosan tájékoztatni fogjuk a részletekről.

Dunaújváros MJV Önkormányzata

Oldalak