Hír

Rendkívüli iskolakezdési támogatás

2019. augusztus 8. napján hatályba lépett Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: szociális rendelet) módosítása. A szociális rendelet 39/A. §-a értelmében a 2019/2020. tanévtől kezdődően a Közgyűlés rendkívüli iskolakezdési támogatást  nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő részére, akinek saját háztartásában nevelt gyermeke(i) a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban vesz(nek) részt.

A támogatás pénzbeli szociális ellátás, melynek összege gyermekenként 6.000,-Ft.

A rendkívüli beiskolázási támogatás évente egy alkalommal állapítható meg.

rendkívüli iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal lehet benyújtani. A 2019/2020. tanév vonatkozásában augusztus 21. napjától szeptember 30. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

A rendkívüli iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a köznevelési intézmény igazolását arról, hogy a gyermek az iskola tanulója.

A rendkívüli iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet a mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani. (Valamint megtalálható a Nyomtatványok aloldalán is.)

A kérelmeket Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala dísztermében (10 emeletes épület, földszint, porta melletti terem) 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatt lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:    8-12, 13-16 óráig

Szerda:  8-12, 13-18 óráig

Péntek:  8-12 óráig

Mammográfiai szűréseket tartanak Fejér megyében

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház mammográfia szakrendelésre, emlőszűrésre várja a Sárszentmihályon élő hölgyeket. Hantoson, Cecén és Dégen mobil szűrőkamionban biztosítják a vizsgálatot.

A mammográfiás szűrőállomás Székesfehérváron, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház radiológiai szakrendelésén működik. A szakemberek augusztus 29-ig a Hunyadi utcában várják azokat a Sárszentmihályról érkező hölgyeket, akik a közelmúltban meghívót kaptak a vizsgálatra.

A rendelési idő: hétfőn és pénteken 7:30-tól 13:00-ig, kedden, szerdán és csütörtökön: 7:30-tól 15:30-ig.

Mobil szűrőkamionban várják a szakemberek a meghívóval rendelkezőket augusztus 26-án Hantoson, augusztus 27. és 29. között Cecén, augusztus 30-án és szeptember 2-án Dégen. A rendelési idő: munkanapokon 9:30-tól 15:00-ig.

Kérjük, éljenek a lehetőséggel! Ne feledjék: az időben felfedezett mellrák gyógyítható!

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

Tájékoztatás - az első osztályos diákok támogatásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évben is iskolakezdési támogatást nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező dunaújvárosi polgárnak, akinek gyermeke a 2019/2020.tanévben először kezdi meg az általános iskola vagy a középiskola első osztályát.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 39. § (1) bekezdése alapján iskolakezdési támogatásra jogosult az a gyermek, aki az általános iskola, középiskola első osztályát először kezdi meg, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő személy esetében a 99.750,- Ft-ot.

A támogatás összege gyermekenként 15.000,-Ft.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet:

  • a 2019. évben egy alkalommal, július 1. napjától szeptember 30.napjáig lehet benyújtani, ahatáridő elmulasztása jogvesztő,
  • a DMJV Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (2400 Dunaújváros, Városháza tér 2. földszint) ügyfélfogadási időben.

A szociális osztály ügyfélfogadási ideje:

Hétfő                8-12, 13-16 óráig

  Szerda            8-12, 13-18 óráig

  Péntek            8-12 óráig.

Az iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell:

  • a kérelem beadását megelőző hónap jövedelemigazolásain túl
  • a köznevelési intézmény igazolását a tanuló felvételéről vagy amennyiben a nevelési év megkezdődött az iskolalátogatási igazolást.

A kérelem nyomtatvány megtalálható a Szociális Osztály folyosóján kihelyezett tartókban vagy letölthető a http://www.dunaujvaros.hu/szocialis_szfera internetes oldalról.

TÁJÉKOZTATÁS – Időszakos áramszünet (2019. 08. 26.)

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért Dunaújvárosban áramszünet várható a következő időszakban:

Dunaújváros

Utca Terület Hrsz. Házszám -tól Házszám -ig
Dátum Időpont(tól) Időpont(ig) Megjegyzés
Kenyérgyári út Páratlan házszám   3 7
2019-08-26 09:00 16:00  
Gáztelep utca Egész utca      
2019-08-26 09:00 16:00 garázsváros 689/11,12,13,14 hrsz

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

A Foglalkoztatási Osztály új telephelyen várja az ügyfeleket!

A Foglalkoztatási Osztály Gagarin tér 1/A. szám alatti hivatali épületének felújítása miatt 2019. augusztus 28. (szerda) napjától új telephelyen, a Dunaújváros, Városháza tér 2. szám alatt várja Tisztelt Ügyfeleit.

Az új telephelyre költözés miatt az ügyfélfogadás az alábbiak szerint módosul:

2019. augusztus 26. (hétfő)           ügyfélfogadás szünetel

2019. augusztus 27. (kedd)           nincs ügyfélfogadás

2019. augusztus 28. (szerda)        8.00 – 14.00

Az új telephelyen változatlan ügyfélfogadási időben várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

Tájékoztató a 2019. augusztus hónapban postázott egyenlegértesítőkről

Tisztelt Adózóink!

Adóhatóságunk által a napokban megküldött adószámla kivonatokon és az ahhoz tartozó postai készpénzátutalási megbízásokon (csekk) adminisztrációs hibából adódóan eltérő számlaszám található.

Mindként számlaszám jó, mindkét számlaszámra teljesített befizetést önkormányzati adóhatóságunk jóváírja a befizetők adószámláján, ezért újabb csekkek nem kerülnek kiküldésre.

Adóhatóságunk munkatársai bármely helyi adózással kapcsolatos kérdésben, állnak a lakosság szíves rendelkezésére. Ügyintézőink elérhetősége megtalálható a https://dunaujvaros.hu/adohatosag cím alatt.

Köszönettel: Önkormányzat Adóhatóság

 

Tegyen Ön is javaslatot a „Dunaújváros Egészségügyéért” díj odaítélésére!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendeletével

Dunaújváros Egészségügyéért” díjat alapított,

melyet adományozhat Dunaújváros egészségügyi intézményeiben dolgozó orvosnak, közép- és felsőfokú egészségügyi képesítéssel rendelkező dolgozónak, magángyakorlat keretében egészségügyi feladatokat ellátó orvosnak vagy az egészségügyben dolgozó kollektívának, vagy posztumusz díjként elhunyt személynek, az elhunyt személy halálát követő egy éven belül.

A díj adományozására írásbeli javaslatot tehet bármely személy vagy közösség.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy vagy közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének általános ismertetését és az elismerni kívánt tevékenység méltatását (lehetőség szerint egy oldal terjedelemben), a felterjesztő nevét, aláírását és elérhetőségét.

A kezdeményezést 2019. szeptember 30. napjáig írásban kell eljuttatni Cserna Gábor polgármester úrhoz (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., Polgármesteri Hivatal). A díj odaítéléséről a közgyűlés dönt.

Tegyen javaslatot a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díj odaítélésére!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 14/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendeletével

„Szociális Munkáért – Dunaújváros” díjat

alapított, melyet azon személynek adományozhat, aki Dunaújvárosban a szociális munka területén kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a lakosság szolgálatában, a közéleti munkában. A díj elhunyt személynek posztumusz elismerésként is adományozható, az elhunyt személy halálát követő egy éven belül.

A díj adományozására írásbeli javaslatot tehet bármely személy, vagy közösség.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, elérhetőségét, tevékenységének általános ismertetését és az elismerni kívánt tevékenység méltatását (lehetőség szerint egy oldal terjedelemben), a felterjesztő nevét, aláírását és elérhetőségét.

A kezdeményezést 2019. szeptember 20. napjáig írásban kell eljuttatni Cserna Gábor polgármester úrhoz (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Polgármesteri Hivatal).

A díj odaítéléséről a közgyűlés dönt.

Oldalak