Közérdekű adat

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Társaság elérhetőségei önk-i rész. Vezető tisztségviselő

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.

100% önkormányzati tulajdon Illéssy István Igazgatótanács elnöke
Dunaújváros, Kenyérgyári u. 1.  
Telefon: 551-401, 551-402  
Fax: 551-409, 411-323  
Tartalom csoport: 

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai

Dokumentumok: 
Tartalom csoport: 

Számviteli beszámolók

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége

Dr. Molnár Attila
jegyző, Dunaújváros MJV

2400, Városháza tér 1-2.
Polgármesteri Hivatal „A” épület II. emelet 201. iroda
Tel.: 06-25/544-218 , Fax.: 25/ 403-586
jegyzo@pmh.dunanet.hu

Tartalom csoport: 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Közérdekű adatra és közérdekből nyilvános adatra vonatkozó adatigénylést – ide értve az önkormányzat gazdálko­dására vonatkozó adatokat is – a jegyzőnél  kell előterjeszteni, az adatszolgáltatást a jegyző által kijelölt osztály teljesíti.

Elérhetőségek:

Polgármesteri Hivatal "A" épület II. emelet 201-es iroda
E-mail: jegyzo@pmh.dunanet.hu
Tel.: 06-25/544-218 , Fax.: 25/ 403-586

Tartalom csoport: 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének eljárásrendje

(Idézet Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének, valamint a közérdekű adatigénylés teljesítéséről szóló 13/2017. (III. 21.) szabályzatából)
 

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények benyújtása

1.1. A közérdekű adat megismerése iránt bárki – szóban, írásban, telefaxon vagy elektronikus úton – nyújthat be igényt.

Tartalom csoport: 

Oldalak