Közérdekű adat

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja

  1.  A közgyűlés ülései nyilvánosak.
  2. A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet és tetszést vagy nemtetszést nem nyilváníthat.
  3. Ha a hallgatóság az ülést zavarja, a polgármester - az ülés elnöke - a rendzavarót, vagy ha annak személye nem állapítható meg, a teljes hallgatóságot az ülésről kiutasíthatja.
Tartalom csoport: 

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A közgyűlési és a bizottsági döntések előkészítésére vonatkozó szabályokat a közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzata, a polgármesteri hivatal, valamint a gazdasági igazgatóság ügyrendje, valamint a határidőkről szóló hatályos jegyzői szabályzat tartalmazza.

Tartalom csoport: 

Támogatási szerződések

Tartalom csoport: 

Nyilvános kiadványok

a.) Dunaújváros története
szerkesztők: Pongrácz Zsuzsánna,  Erdős Ferenc
megjelenés éve: 2000
téma: Vidékünk története a kezdetektől a török kiűzéséig, Dunapentele - Dunaújváros a török kiűzésétől a rendszerváltásig, Eseménynaptár 1990-1998. 18 szerző tanulmányai
hozzáférés módja: vásárlás  (Intercisa Múzeum)
költségtérítés mértéke: 2000 Ft
Internetes elérhetőség: letöltés

Tartalom csoport: 

Oldalak