Közérdekű adat

Közzétételi listák

  • Magyarország Alaptörvénye,
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény,
  • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
Tartalom csoport: 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Fejér Megyei Kormányhivatal

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Telefon: (22) 526-900
Telefax: (22) 526-905
E-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu
Honlap: www.fejerkozig.helyinfo.hu

Ügyfélfogadási rend

Az ügyfélfogadás helye: 

Tartalom csoport: 

Oldalak