Közérdekű adat

Közzétételi listák

  • Magyarország Alaptörvénye,
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény,
  • Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
Tartalom csoport: 

Oldalak