Polg. hivatal

Személyügyi Osztály

Helye: 2400, Dunaújváros, Városháza tér 1. Polgármesteri Hivatal,
„A” épület, II. emelet 205. iroda
Osztályvezető: Dr. Kaja Edit
Telefon: 06-25/ 544-104
E-mail: kajaedit@pmh.dunanet.hu

A Személyügyi és Működtetési Osztály feladatai

Tartalom csoport: 

Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály

Szociális Osztály

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

Számlaszámok

Önkormányzati adóhatóságunk számlavezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt.

Banki átutalás esetén a befizetés azonosítása érdekében kérjük, szíveskedjenek az átutalás „közlemény” rovatában az önkormányzati azonosító számot feltüntetni!

Felhívjuk figyelmüket, hogy késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Adóügyek

Tartalom csoport: 

Oldalak