Város

Kovács Éva

Kovács Éva az Államigazgatási Főiskola igazgatási-szervező szakán szerzett diplomát 1989-ben. Tudását folyamatosan gyarapította, 1989-ben anyakönyvi szakvizsgát, 2000-ben közigazgatási szakvizsgát, 2006-ban ECDL vizsgát tett. Jelenlegi munkájából adódóan folyamatosan képzi önmagát, nyomon követi az önkormányzatokat érintő aktuális változásokat, és naprakész a legfrissebb jogszabály módosításokban is.

Tartalom csoport: 

Kozma Miklósné

Kozma Miklósné középiskolai tanulmányai után az adonyi Magyar Postahivatalnál helyezkedett el. 1984-től a Ruhaipari és Szolgáltató Szövetkezetnél dolgozott, majd 1987-től egy rövid ideig az Adonyi Nagyközség Tanácsnál írnokként tevékenykedett.

A következő évtől adminisztrátorként dolgozott a Budapest Vidéki Postaigazgatóságnál egészen 1992-ig. Ezt követően került a közigazgatásba, ugyanis 1992-ben helyezkedett el Adony Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási ügyintézőként.

Tartalom csoport: 

Nyesőné Frész Anikó

Nyesőné Frész Anikó közszolgálati pályafutását 2000-ben a nagykarácsonyi önkormányzatnál kezdte, majd 2004-től hivatalunk adóhatósági osztályánál helyezkedett el.

Szakmai fejlődése érdekében 2005-ben közigazgatási szakvizsgát tett.
Kezdetben iparűzési –és építményadó ügyintézői feladatot látott el.
Szakmai tudása, a feladatának minél magasabb szinten történő ellátására való törekvése hamar megmutatkozott a munkája során.

Tartalom csoport: 

Tomasek Attila Árpádné

Tomasek Attila Árpádné, 1979 szeptemberétől a Hild József Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola pedagógusa. Tanulmányait a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán végezte 1978-ban műszaki tanárként, majd 1982-ben az üzemmérnöki kiegészítő szakot is teljesítette. Később továbbképzés keretében a Dunaújvárosi Főiskolán az informatikatanár szakot is befejezte.

Jelen volt az iskola átalakulásánál, a gimnázium és a magasépítő technikus szak bevezetésénél. Tagja volt az iskolaszéknek.

Tartalom csoport: 

Sziklai Istvánné

Sziklai Istvánné óvodapedagógus, az Aranyalma Tagóvoda vezetője, negyven éve töretlen szorgalommal végzi munkáját. 1978-ban megszerzett középfokú óvónői végzettsége után a 20. számú Napközi Otthonos Óvodában kezdte meg szakmai munkáját. Kecskeméten 1982-ben szerezte meg óvodapedagógusi diplomáját.

Tartalom csoport: 

Szabóné Galambosi Lívia

Szabóné Galambosi Lívia óvodapedagógus elköteleződése az óvodapedagógusi pálya iránt hamar elkezdődött, szakközépiskolai végzettségét megszerezve dolgozni kezdett az akkori 23-as óvodában. A rá következő évben jelentkezett a Kecskeméti Óvónőképző Intézetbe, ahol 1981-ben szerzett diplomát. 1985-86-ban a 23-as tagóvoda vezető helyettese volt, majd 1985-től 1998-ig a 2-es óvodában folytatta nevelőmunkáját. Itt 1992-94 között óvodavezető volt.

Tartalom csoport: 

Siket István Lajosné

Siket István Lajosné, a Kincskereső Tagóvoda óvodapedagógusa, 1979-ben végzett óvodapedagógusként Kecskeméten. Pályáját a 23. számú óvodában kezdte 43 fős kiscsoportban. Két fia születése után még rövid ideig itt dolgozott, majd az Aranyalma óvodában helyezkedett el.

1989-től óvodavezető helyettes, illetve tűz- és munkavédelmi felelős lett.

Tartalom csoport: 

Rozmanicsné Takács Julianna

Rozmanicsné Takács Julianna, a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézményének pedagógusa, a Debreceni Tanítóképző Főiskola elvégzése után 1979-ben Hódmezővásárhelyen, a szülővárosában kezdett el tanítani.

1987 augusztusában érkezett a Ságvári Endre Általános Iskolába, mely később a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola nevet viselte, majd 2018 szeptemberétől immár a Bocskai István Református Oktatási Központ tagiskolája. Ő mindezen folyamatok részese volt, s majd ez év augusztusában innen is vonul nyugdíjba.

Tartalom csoport: 

Patai Mária Zsuzsanna

Patai Mária Zsuzsanna tanárnő 1981-ben végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán Magyar nyelv és irodalom, francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárként. Ugyanebben az évben költözött Dunaújvárosba, majd 1989-ig a Münnich Ferenc Gimnáziumban tanított.

Munkájában a kezdetektől fontosnak tartotta a korszerű tudás közvetítését, a tanulók érdeklődését felkeltő kreativitásra törekedett. A gimnáziumban oktatott diákjai közül később többen választották a tanári pályát magyar és francia szakon egyaránt.

Tartalom csoport: 

Oldalak